Fakkeltocht

Jaarlijks wordt op de eerste zaterdag van rozenkransmaand oktober een fakkeltocht gelopen van de Kathedraal naar de Kapel in ’t Zand. Voorafgaande aan de tocht is een eucharistieviering in de kathedraal. De tocht wordt in de Kapel afgesloten met een gebedsviering. Deze traditie is begonnen in 1986