Kerkbijdrage en overige tarieven

“Voor niets gaat de zon op” zegt men. Ook de kerk kan niet zonder financiële middelen. Het levensonderhoud van de priester, exploitatie en onderhoud van het kerkgebouw, de benodigdheden voor de liturgie, enz. kosten geld. Wat ligt nu meer voor de hand, dan dat iedereen, die van onze kerk en kerkdiensten gebruikt maakt, ook bijdraagt in de kosten. Tot de voornaamste bronnen van inkomsten behoren de collectes en de kerkbijdrage. De kerkbijdrage is een bedrag, dat jaarlijks aan de kerk geschonken wordt. Aangezien het bisdom de bedragen voor de kerkbijdrage en misstipendia heeft verhoogd, zullen ook wij in zekere mate moeten volgen. Vanaf 1 januari 2022 is de minimum kerkbijdrage gesteld op € 110,-Mensen die de laatste 5 jaar hebben meegedaan aan de kerkbijdrage hoeven voor een eucharistieviering ten afscheid in onze kerk géén geld te betalen. Daar vallen natuurlijk niet de extra kosten van een koor onder.

Tarieven 2022:

 • Kerkbijdrage € 110,- per jaar
 • Huwelijksmis € 450,-
 • Jubileummis  € 300,-
 • Begrafenismis € 450,- *
 • Avondwake € 100,-
 • Avondwake zonder een navolgende uitvaartdienst € 450,-
 • Kosten koor in overleg
 • Van deze tarieven kan door de rector worden afgeweken ingeval van bijzondere omstandigheden, die afwijking van deze regeling noodzakelijk maken.

  De kerkbijdrage kan overgemaakt worden op rekening:

  Rabobank: NL50RABO0144151243 of op
  INGbank:   NL38INGB0001667154 ten name van RK Rectoraat O.L. Vrouw Tenhemelopneming

  Wilt u meedoen aan de kerkbijdrage mail dan met met onze rector K.  Weerkamp CssR om uw gezin aan te melden.
  k.weerkamp@redemptoristen.nl