Werkgroepen

Dankzij de vele vrijwilligers beschikt de pastorale eenheid over een groot aantal werkgroepen. Onderstaande links geven u korte informatie over de verschillende werkgroepen en de contactpersonen. Tevens vindt u hier informatie over de sacramenten en enkele pastorale taken die in onze pastorale eenheid ten uitvoer worden gebracht.

Parochieraad

Heilig Doopsel / werkgroep doopvoorbereiding

1e Heilige Communie

Heilig Vormsel

Biecht en boeteviering

Huwelijk

Overlijden en uitvaart

Avondwake

Eucharistievieringen

Jongerenvieringen

Kinderwoorddiensten

Gezinsvieringen

Kienjerkerk  (Kleuterkerk)

Zieken

Huisbezoek

Rozenkransgebed

Koffie-In

WMO Hulpgroep

De Zonnebloem