Kerkbestuur

Het kerkbestuur heeft tot taak het parochieel vermogen te beheren en te zorgen voor een doelmatige aanwending daarvan ten bate van de parochie. Ook heeft het kerkbestuur als taak om, in samenwerking met de parochieraad, de rector / pastoor te adviseren inzake pastoraal beleid.

Het kerkbestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Rector / Pastoor K. Weerkamp CSsR
Vice voorzitter: Dhr. Peter Willemse
Secretaris: Dhr. Wim Kemp
Penningmeester: Dhr. John Crijns
Lid: Mevr. Julia Derix-Onstenk
Lid: Dhr. Harrie Silkens
Lid: Mevr. Agny Walbrecht-Geurts

E-mail het secretariaat van het kerkbestuur kerkbestuur@kapelinhetzand.nl

Bij vragen kunt u ook altijd terecht bij de receptie van de Kapel in ’t Zand (Telefoon 0475 315461).