AVG Alg. Verordening Gegevensbescherming en Vrijwilligersbeleid

Het kerkbestuur van de Pastorale Eenheid zorgt ervoor dat vertrouwelijk met persoonsgegevens van personeel, vrijwilligers en parochianen wordt omgegaan en handelt hierbij conform de sinds 25 mei 2018 geldende voorschriften van de AVG Privacywetgeving.

Eventuele vragen over persoonsgegevens kunnen gesteld worden aan het kerkbestuur via het mailadres van het parochiebureau: parochiekantoor@kapelinhetzand.nl

Het kerkbestuur volgt t.a.v. het preventie- en integriteitsbeleid het beleid van de Rooms Katholieke Kerk Nederland.
Zie hiervoor de regeling op: https://www.rkkerk.nl/praktische-informatie-voor-bisdomparochie/preventiebeleid/