Bossche Bedevaart

Zondag 27 augustus, de laatste zondag van de maand augustus is al vele jaren gereserveerd voor bedevaartgangers uit het bisdom ’s-Hertogenbosch, pelgrimerend van hun ‘eigen’ Zoete Lieve Vrouwke naar ‘onze’ Lieve Vrouw in het Zand. Vorig jaar nog vergezeld door hun bisschop, mgr. De Korte, mogen we hen dit jaar voor de 136e keer bij ons verwelkomen in de eucharistieviering van 10.30 uur om op voorspraak van O.L.Vrouw de bedevaartszegen te ontvangen. Weet u van harte hierbij uitgenodigd.

Gerardus kalender

De Gerarduskalender 2024 uit Wittem is te koop bij de receptie voor € 9,75.

Sintibedevaart

De Sinti’s komen weer naar Roermond voor hun 40ste bedevaart.
De bedevaart zal plaatsvinden van 27 tot en met 30 juli.
Bij goed weer zullen zij hun opwachting maken in de viering van 30 Juli om 10.30 uur in het Kruiswegpark.
Bij slecht weer wordt uitgeweken naar de Kapel.

Alpha Experience

In Limburg wordt een Alpha Experience georganiseerd op
vrijdag 12 mei 2023 van 19.00 tot 21.30 uur in Susteren.
Fr. Mallon, de Canadese priester en schrijver van het boek: Als God renoveert, de parochie van
onderhoud naar bloei, heeft ook in Nederland gesproken over wat Alpha kan betekenen voor
parochies die willen groeien in een missionaire cultuur. Een missionaire parochie helpt mensen die nu
nog buiten de kerk staan om God te leren kennen en vervolgens levenslang in die relatie met Hem te
blijven groeien.
Fr. Mallon noemt Alpha: “Het meest effectieve hulpmiddel dat hij tot nu toe heeft kunnen vinden.
Het is een beproefd instrument dat kan worden ingezet om de omslag naar een meer missionaire
parochie te kunnen maken.
Maar hoe werkt het eigenlijk en past dit bij uw parochie? Om aan dat soort vragen tegemoet
te komen organiseren wij een Alpha Experience. Aan het begin van de avond schuift u aan bij een heerlijke maaltijd, vervolgens kijkt u een aflevering van de Alpha Film Series. Daarna gaat u in een kleine groep uit elkaar om over het onderwerp door te praten.
Tot slot is er uitgebreid gelegenheid om vragen te stellen aan Frank Jansons.
We hopen velen van u te zien in

‘t Stift
Salvatorplein 2
6114 HE Susteren

Landelijke Open Kerkendag

Maandag 29 mei 2023 Tweede Pinksterdag

De derde editie van de Open Kerkendag staat in het teken van
het kerkinterieur. Het Nederlandse landschap staat bekend
om de torenspitsen en kerken, maar wat schuilt er nu precies
achter deze stenen façades? In de Nederlandse kerken is zóveel
kunst en erfgoed te zien, dat je zonder overdrijving van musea
kunt spreken. Om daar iets van mee te krijgen, om dat te zien
en te ervaren, moet je wel een keer naar binnen gaan. Dat is de
uitnodiging van Open Kerkendag. Kom binnen en verbaas je over
al dat moois van eeuwen en geniet van diverse activiteiten

Diensten in de Goede Week

Palmzondag

We vieren de intocht van Jezus in de stad Jeruzalem. Met de kinderen van Jeruzalem gaan we Hem tegemoet, de palmtakken in de hand. Zaterdag 1 april 18.30 uur: Gezinsviering met palmwijding en palm- processie. Zondag 2 april: De eucharistieviering van 10.30 uur kent een plechtige intocht, de palmwijding en de lezing van het lijdensverhaal volgens Matteüs. Vanwege de lengte van het lijdensverhaal is er geen overweging.

Boeteviering en biechtgelegenheid

Maandag 3 april is er om 19.00 uur een boeteviering in de dagkapel. Degenen die een privé-biecht willen spreken, kunnen daartoe telefonisch een afspraak maken.

Witte Donderdag

Herdenking van het laatste avondmaal, om 19.00 uur, waaronder traditioneel de offergang wordt gehouden, die bestemd is voor onze zieken. Vanwege de herdenking van het laatste avondmaal is er de mogelijkheid te communiceren onder twee gedaanten. Brood en Beker worden u aangereikt. Na deze viering is er gelegenheid tot stille aanbidding in de dagkapel. We hopen dat de opkomst voor deze eucharistieviering, waarin we het laatste avondmaal van onze Heer gedenken beter bezocht zal worden dan andere jaren. Het is niet voor niets een van de grote feestdagen van het kerkelijk jaar.

Goede Vrijdag

Herdenking van het lijden en sterven van de Heer. Om 15.00 uur wordt de eerste Kruisweg gehouden door het militair pastoraat. U kunt zich hierbij aansluiten. Om 19.00 uur zijn de plechtigheden van de Goede Vrijdag: Lezing van het lijdensverhaal volgens Johannes, kruishulde en communieritus. Om 2l.00 uur is er in het Kruiswegpark een ‘meditatieve Kruisweg’, waarbij de paden van het Kruiswegpark met fakkels verlicht zullen worden door leden van scoutinggroep pater Bleijs. We vertrekken ook dit jaar vanuit de processiegang waar u vanaf 20.30 uur ook zelf fakkels kunt kopen om zo mee te gaan op deze Kruisweg.

Paascommunie voor de zieken.

Dit jaar wordt de Paascommunie voor de zieken thuis gebracht op zaterdagmorgen 8 april. Zieken die niet op de lijst van de Eerste Vrijdag voorkomen en toch graag de Paascommunie thuis willen ontvangen, kunnen dat te kennen geven aan de receptie van ons parochiebureau, tel: 315461.

EUCHARISTIEVIERINGEN MET PASEN

Paaszaterdag

De paaswake begint ook dit jaar om 18.30 uur. U wordt verzocht om bij het binnenkomen van de kerk een kaarsje ter hand te nemen

Elementen van de viering: Wijding van het nieuwe vuur; Ontsteken van de Paaskaars; Lofzang op de Paaskaars; Dienst van het woord; Wijding van het doopwater; Vernieuwing van de doopbelofte; Eucharistie. De paaswake zal muzikaal worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor.

Paaszondag

Op deze paaszondag zijn er eucharistievieringen om 9.00 uur en 10.30 uur. De eucharistieviering van 10.30 uur zal muzikaal worden verzorgd door het koor Les amis du bon Coeur

Paasmaandag

Op deze tweede Paasdag is er alleen een eucharistieviering om 10.30 uur

Kruisweg voor veteranen in Roermond

Nederland kent ruim 100.000 veteranen. Zij zijn over de gehele wereld ingezet in
oorlogsomstandigheden of vergelijkbare situaties inclusief vredesmissies.
Om hen erkenning en waardering te geven, wordt eind juni de Nationale Veteranendag
georganiseerd.
Maar er wordt op kleinere schaal veel meer gedaan.
Zo organiseren het Nationaal Katholiek Thuisfront en de RK Geestelijke Verzorging van
Defensie op Goede Vrijdag een Kruisweg voor militairen, veteranen en hun gezinnen, in het
Kruiswegpark in Roermond.
Het is dit jaar de 14e keer dat de Kruisweg voor veteranen plaatsvindt en is daarmee
inmiddels een gewaardeerde traditie geworden.
Krijgsmachtbisschop Mgr. Everard de Jong en Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jean-Paul
Thöni zullen de tocht openen door het aansteken van een uitzendkaars in de kapel In ’t Zand.
Tijdens de Kruisweg worden relevante passages uit de Bijbel gekoppeld aan ervaringen van
veteranen en hun thuisfront, hetgeen indrukwekkende verhalen oplevert.
De Kruisweg start op Goede Vrijdag 7 april 2023 om 15.00 uur in de Kapel in ’t Zand en is,
behalve voor alle militairen, veteranen, hun achterban en overige belangstellenden,
natuurlijk ook voor de parochianen van Roermond toegankelijk. Er worden ook autoriteiten
uitgenodigd, zoals het gemeentebestuur van Roermond.

Stadsprocessie

Loop op 13 mei mee met de Stadsprocessie 2023 en breng uw kaars naar de Kapel in ‘t Zand !

Het comité Stadsprocessie is volop bezig met de organisatie van de Stadsprocessie 2023. Een unieke processie, waarbij putten en organisaties hun kaars naar de kapel brengen. De traditie dateert al vanaf 1665, het jaar van de tweede Stadsbrand in Roermond. Toen moesten de bewoners hun huizen verlaten en vluchtten zij naar de Kapel in ’t Zand, waar zij werden opgevangen en geholpen.

Er lopen jaarlijks al veel organisaties mee, die hun kaars naar de Kapel in ’t Zand brengen, maar nieuwe groepen blijven altijd welkom. Laat als vereniging een grote kaars maken, die u kunt laten branden tijdens uw verenigingsmis in uw kerk. Veel Vastelaovesverenigingen en schutterijen houden deze traditie al in ere. Maar als u het helemaal volgens de Roermondse traditie wilt doen, breng dan als vereniging, put of organisatie uw kaars naar de Kapel op 13 mei. De kaars wordt gezegend en krijgt een plaats in de kaarsenboog van de Kapel. Op verzoek wordt uw kaars aangestoken bij verdriet of vreugde, of uit dankbaarheid. Zo helpt u mee om deze mooie Roermondse, gemeenschapstraditie in stand te houden.

De stadsprocessie vertrekt op zaterdag 13 mei, om 17.30 uur, zoals gebruikelijk vanaf het Munsterplein.  Aansluitend is er een gezamenlijke dienst in de Kapel in ’t Zand, daarna wordt er, rond 19.30 uur, gezellig koffie gedronken bij PSW De Pappelhof, nabij de Kapel.

Prijsverhoging kaarsen

Alles wordt duurder! De grondstoffen voor het maken van onze kaarsen zijn sterk in prijs gestegen. Dat betekent dat de inkoop van de kaarsen een stuk duurder is geworden. Het kerkbestuur heeft dan ook besloten om tot een prijsverhoging over te gaan. Per 1 januari kost de grote noveenkaars € 6,-, de kleine noveenkaars € 3,50 en de candelabra € 1,-. Op dat moment wordt ook de QR-code voor deze kaarsen actief, waardoor het makkelijker wordt om kaarsen te betalen.

Koud in de kerk

Nu de buitentemperatuur flink is gedaald, wordt het ook in onze Kapel steeds kouder.
Door de hoge energiekosten kunnen we de Kapel minder verwarmen dan u gewend bent.
We vragen hiervoor uw begrip.
We adviseren u om zich warm te kleden en eventueel een fleecedekentje mee te brengen naar de vieringen zodat het voor u iets comfortabeler is.