Schenken en nalaten aan de Kapel in ‘t Zand

Nadenken over een testament, en dus over een periode dat u er niet meer bent, is geen eenvoudig onderwerp. Maar het is een geruststellend idee om te weten dat alles goed geregeld is. U kunt ervoor kiezen om na uw overlijden een specifiek bedrag of een gedeelte van uw totale erfenis na te laten aan de Kapel in ‘t Zand.

Schenken via testament

Steeds meer mensen kiezen bewust wat er met hun nalatenschap moet gebeuren als zij er niet meer zijn. Op deze manier dragen zij ook in de toekomst bij aan het voortbestaan van onze pastorale eenheid. Met uw financiële steun helpt u mee aan het behoud van onze mooie Kapel.
Erfstelling: De Kapel in ‘t Zand benoemen als erfgenaam
Bij een erfstelling benoemt u de Kapel in ’t Zand in uw testament als (mede-) erfgenaam. Bij uw overlijden laat u een vastgesteld percentage van uw hele erfenis na aan de Kapel in ‘t Zand.

Legaat: een vast bedrag schenken aan de Kapel in ‘t Zand
U kunt er ook voor kiezen om een vast bedrag na te laten aan de Kapel.
Dit legt u vast in uw testament.

Hoe werkt het?
Als u een deel van uw nalatenschap wilt bestemmen voor de Kapel in ‘t Zand, wordt dit vastgelegd in een testament. De notaris adviseert u graag over de verschillende mogelijkheden en de fiscale gevolgen.

De voordelen op rij

  • Nalaten aan de Kapel in ‘t Zand is vrijgesteld van erfbelasting;
  • U draagt na uw overlijden bij aan het behoud van onze mooie Kapel.
 Een mooie gedachte!;
  • U bepaalt zelf hoeveel u wilt nalaten.

Gewone schenking
U kunt natuurlijk ook een gewone schenking doen voor bijvoorbeeld het onderhoud aan de Kapel. Zo’n schenking is fiscaal aftrekbaar waarbij een drempel geldt.

Periodieke schenking
Tot 2014 was het verplicht om een periodieke schenking bij een notaris vast te leggen in een notariële akte. Dit hoeft nu niet meer. U kunt via een schriftelijke overeenkomst met het kerkbestuur vastleggen dat u jaarlijks een vast bedrag schenkt. Hieraan zijn geen kosten verbonden en het bedrag is 100% fiscaal aftrekbaar zonder dat er een drempel geldt.

Bij alle schenkingen, legaten en erfstellingen is het van belang dat bij fiscale aftrek en/of notariële akte de correcte tenaamstelling wordt gebruikt zoals die bij de ANBI afdeling van de belastingdienst geregistreerd staat: “Parochie OLV Tenhemelopneming”.

Vaak wordt ook het RSIN nummer gevraagd, dit is 824114498.

Administrateur
Voor inlichtingen kunt u terecht bij onze administrateur John Crijns.
Telefoonnummer: 0475-336705
E-mail: administrateur@kapelinhetzand.nl