Huisbezoek

Voor zover de overige werkzaamheden van de rector dit toelaten, worden door de rector huisbezoeken afgelegd. Aangezien dit niet meer zo vanzelfsprekend is, wordt  huisbezoek meestal op aanvraag gedaan.