H.Vormsel

Het H.Vormsel wordt een maal per twee jaar toegediend door de bisschop of zijn gevolmachtigde aan de gedoopte kinderen van de basisscholen. De ouders worden tijdig ingelicht en bij de voorbereiding betrokken.