Sinti bedevaart

Sinds 1982 is Roermond het centrum van de zigeunerbedevaart in Nederland. Vóór die tijd kwamen er ook al Sinti en Roma naar de kapel van Onze Lieve Vrouw In ’t Zand, maar sinds 1982 gebeurt dat in een georganiseerd verband. Vanuit heel Nederland en het aangrenzende buitenland komen dan ruim vijftig zigeunerfamilies naar Roermond om een week lang te bidden en feest te vieren rond de kapel van Onze Lieve Vrouw In ’t Zand. Behalve een religieuze bijeenkomst is de Sinti-bedevaart ook een culturele ontmoeting om kennis te maken met de cultuur van zigeuners. Andere hoogtepunten tijdens de bedevaart zijn de processie naar de Kapel, het zegenen van de woonwagens en de kruisweg door het Kruiswegpark. Hennes Weiss is, tot zijn overlijden in 2011, jarenlang de inspirerende bedevaartleider geweest van deze Culturele Collectieve Sintibedevaart. Hennes Weiss werkte al die jaren samen met landelijk woonwagenpastor Jan van der Zandt, die de vieringen in het Kruiswegpark verzorgt.