Nieuwjaar 2021

Toen we een jaar geleden Kerstmis vierden, had niemand van ons gedacht dat het dragen van mondkapjes belangrijk voor ons zou zijn.  Dat afstand bewaren voor ons op dit moment een uiting is van verantwoordelijkheid en zorgzaamheid.

Terugkijkend op het jaar 2020 zullen we allemaal beelden en situaties onthouden die bijzonder indrukwekkend waren, beelden van situaties waarin de corona pandemie sterk tot uiting kwam. Dit omvat bij voorbeeld beelden van de eenzaamheid waarin sommige mensen hun leven hebben afgesloten zonder de steun van degenen die anders bijzonder dicht bij hen stonden. Indrukwekkende beelden ook van solidariteit en bereidheid om zich in te zetten, om anderen te ondersteunen.

Geen eucharistievieringen op kerstavond en de eerste en tweede kerstdag met slechts dertig mensen in de kerk. Ook de aansluitende zondag en op nieuwjaarsmorgen niet meer dan dertig personen. Enige versoepeling valt nog niet te verwachten.

We leven mee met al die mensen die hun onderneming hebben moeten sluiten. Met leerlingen en leerkrachten die beperkingen ondervinden in het onderwijs.

We kunnen nog niet alle gevolgen van dit jaar overzien. Ze zullen pas geleidelijk duidelijk en zichtbaar worden. En natuurlijk: wijzelf zijn in de loop van het jaar veranderd. Intense ervaringen en uitdagingen laten sporen achter in ons eigen leven.

En toch….. Nu de vaccinaties zijn begonnen gloort er weer hoop. Hoop om elkaar weer naderbij te komen. Hoop om elkaar weer te ontmoeten. Hoop om weer allerlei activiteiten opnieuw op te pakken. Hoop om het verenigingsleven weer te kunnen hervatten. Hoop om weer bij elkaar te komen om eucharistie te vieren en daarbij weer te kunnen zingen.

We moeten nog even volhouden. Ik wens ons allen daarbij veel geduld. Dat Gods zegen ons daarbij moge vergezellen. Ik wens jullie een gezegend nieuwjaar.

Karel Weerkamp CSsR, pastor

Kerststal 2020

Omdat niet iedereen naar de Kapel kan komen met Kerst en daardoor ook niet onze mooie Kerststal kan bewonderen heeft Rob van Deurzen de onderstaande foto’s gemaakt. Op deze manier hopen we toch een beetje de Kerstsfeer bij u thuis te brengen.

EINDE VAN HET KERKELIJK JAAR

Beste vrijwilligers van onze pastorale eenheid, Het einde van het kerkelijk jaar komt in zicht. In het weekend van 21/22 november vieren we dat met het feest van Christus, Koning van het heelal. Een week later beginnen we aan een nieuw kerkelijk jaar met de advent. Achter ons ligt een bewogen jaar. Pasen, Pinksteren en de meimaand hebben we liturgische moeten missen. Het leek daarna wat beter te gaan en we mochten weer eucharistievieringen houden met in eerste instantie 100 personen.
Inmiddels zitten we in een tweede golf van de corona pandemie en mogen we maar 30 mensen ontvangen. Hoe zal het gaan met Kerstmis? We hebben daar nog geen enkel idee van. Houdt in elk geval onze website in de gaten. Daar publiceren we steeds de laatste maatregelen zoals ook in onze Kapelgids.
Ook een groot aantal andere activiteiten, waar menigeen van u bij betrokken zou zijn, zijn niet doorgegaan. Ik noem maar even de Kapelwacht en de activiteiten van onze WMO-groep. Allemaal activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en de moeilijke maar ook de aangename dingen in het leven met elkaar kunnen delen. We werden en worden meer en meer op onszelf aangewezen. Eenzaamheid slaat toe. Toch hoop ik dat we er nog altijd voor elkaar kunnen zijn. Laten we hopen en bidden dat het nieuwe kerkelijk jaar ons ook fysiek weer dichter bij elkaar mag brengen.
In het evangelie van het feest van Christus, Koning van het heelal, lezen we: “Al wat gij gedaan hebt voor een der geringsten van mijn broeders, hebt ge voor Mij gedaan”.
Mogen deze woorden ons inspireren om ons in dat nieuwe kerkelijke jaar weer voor onze pastorale eenheid in te zetten en dat al onze activiteiten en liturgische vieringen doorgang mogen vinden en ons weer bijeen brengen. Maar daarvoor moeten we er eerst voor zorgen dat de corona pandemie wordt teruggedrongen. Laten we ons dan ook zoveel mogelijk aan de daarvoor geldende maatregelen houden.
Ik wens u allen een goed maar vooral ook gezond nieuw kerkelijk jaar.
Karel Weerkamp CSsR

Dierendagviering

Zaterdag 10 oktober zal geen gewone viering in de kerk plaatsvinden.
In plaats daarvan is in de tuin van het klooster een bijzondere dierendagviering.
Kinderen kunnen hun huisdier meenemen, speciale dierenverhalen worden verteld en kinderliedjes met dierenthema worden gezongen.
Vorig jaar was deze speciale viering een succes dat we dit jaar hopen te herhalen.
Als het weer niet mee wil werken zal de viering, met de dieren erbij, in de kerk plaatsvinden.

Eerste H. Communie

De aanmeldingstermijn voor de viering van de 1e Heilige communie in 2021 is gesloten.
Door de coronamaatregelen is nog niet bekend, wanneer de communieviering in 2021 gaat plaatsvinden.

Aanmelding voor de 1e Heilige communie in 2022 is nog niet mogelijk.
Vermoedelijk kan dit vanaf 1 oktober.
Voor meer gegevens kunt u kijken onder “werkgroepen” op deze site.

Gerarduskalender

De Gerarduskalender 2021 is verkrijgbaar bij de receptie van het parochiebureau. De kalender is verkrijgbaar voor € 7,95.

Hennie Giesberts onderscheiden

Afgelopen zondag 13 september tijdens de afsluitende eucharistieviering van het bedevaartseizoen, “het Besjloet” in het Kruiswegpark, werd aandacht geschonken aan het feit dat Hennie Giesberts 60 jaar misdienaar en acoliet was aan de Kapel in ’t Zand. Aan het einde van de eucharistieviering werd de jubilaris verrast door Burgemeester Rianne Donders. Zij benoemde Hennie namens de Koning tot Lid in de Orde van van Oranje Nassau voor zijn verdiensten als vrijwilliger bij de Kapel in ’t Zand, maar ook voor zijn langdurige vrijwilligerswerk bij de zwemclub voor gehandicapten van de zorgorganisatie PSW en voor het feit dat hij 25 jaar actief is geweest bij Scouting Pater Bleijs als leider, hopman en voorzitter.

Foto: Rob van Deurzen

Paaswens van pastor Karel Weerkamp

Zalig Paasfeest

We leven in onzalige tijden.
Het corona-virus heeft onze samenleving in haar greep. Ook voor onze pastorale eenheid betekent dit dat we elkaar niet meer van nabij kunnen ontmoeten. Alle kerkelijke vieringen zijn afgelast en onze bijeenkomsten en vergaderingen gaan niet door zeker tot 1 juni.
Vooral het feit dat me niet meer samen eucharistie kunnen vieren doet ons pijn juist in deze dagen, de belangrijkste van het kerkelijk jaar. Maar ook voor de komende meimaand missen we de contacten met u die juist dan naar de Kapel komt om bij Onze Lieve Vrouw in ’t Zand samen eucharistie te vieren. De mensen die van ver komen, vaak te voet of met de fiets zullen we dit jaar moeten missen.
We ervaren nu hoe belangrijk menselijk contact toch is.
We leven in onzalige tijden.
In deze Goede Week gaan we met Jezus van Nazaret door de duisternis van ons huidige menselijk bestaan. Maar met Hem zullen ook wij uiteindelijk opstaan. Met Pasen vieren wij Zijn verrijzenis, nieuw leven.
Ook wij zien uit naar dat nieuwe leven. Dat we elkaar mogen blijven vasthouden en deze crisis niet alleen te boven mogen komen maar daarna met nieuwe moed en elan onze pastorale eenheid opnieuw gestalte geven. Dat wij Zijn licht mogen laten schijnen in onze wereld.
Onze Kapelgids komt ook voorlopig niet meer uit. Maar we hebben nog wel een webside waar jullie het laatste nieuws op kunnen vinden. Zo is daar op paaszaterdag een verkorte paaswake te zien om mee te vieren.

Pasen 2020 houdt voor ons in dat we de langste adem hebben, dat er een betere toekomst voor ons ligt. We hebben de langste adem, we bouwen aan een menselijke gemeenschap, we doen het samen naar het voorbeeld van Jezus van Nazaret.
In die zin wens ik jullie in deze onzalige tijden een Zalig Paasfeest toe.

Karel Weerkamp CSsR, pastor

Stadsprocessie afgelast

Helaas heeft het Comité Stadsprocessie Roermond het besluit moeten nemen om de Stadsprocessie van zaterdag 9 mei af te gelasten in verband met het Coronavirus.

In deze jaarlijkse processie worden de putkaarsen vanaf de Munsterkerk naar de Kapel in ’t Zand gebracht. Dit gebeurt altijd op de tweede zaterdag in mei. Dit gebruik bestaat al sinds 1665, het jaar van de tweede grote stadsbrand. Toen werd de stad Roermond grotendeels in de as gelegd. De bewoners vluchtten toen naar de Kapel in ’t Zand, waar zij de eerste opvang kregen.

Om hun dankbaarheid hiervoor te tonen trokken de burgers ieder jaar naar de Kapel in ‘t Zand.
De processie van 2020 zou een extra cachet krijgen in verband met 800 Jaar
Munsterkerk, veel groepen en putten hadden hun medewerking al toegezegd.
Het comité hoopt dat de deelnemers in 2021 weer bereid zijn om mee te lopen, dan staat de Stadsprocessie gepland op zaterdag 8 mei.
Voor meer informatie over de historie van de Stadsprocessie kunt u kijken op www.stadspro.nl

Communie uitgesteld

Omdat bijeenkomsten met meer dan 3 personen i.v.m. de coronacrisis tot 1 juni verboden zijn, is het niet meer mogelijk om alle voorbereidingen op de eerste Heilige Communie te laten plaatsvinden. Hierdoor kan de communieviering van 7 juni helaas geen doorgang vinden. Op een later tijdstip wordt bekeken wanneer de kinderen hun eerste communie kunnen ontvangen. Alle ouders zijn op de hoogte gesteld.