Pauselijke onderscheiding

Tijdens de plechtige eucharistieviering bij gelegenheid van de afsluiting van het bedevaartseizoen (het Besjloet) ontving André Kerstens de Pauselijke onderscheiding Bene Merenti. De onderscheiding werd hem opgespeld door zijn vrouw Ria. André ontving deze onderscheiding voor zijn werkzaamheden als kerkbestuurslid met de portefeuille personeel, organisatie en bouwzaken waarbij hij zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt voor het behoud van de Kapel als monumentaal gebouw.

Bossche Bedevaart

Afgelopen zondag heeft de Bossche Bedevaart voor de 135ste keer plaatsgevonden in onze Kapel. Onder de bedevaartgangers bevond zich bij gelegenheid van dit jubileum de bisschop van Den Bosch: Monseigneur De Korte. Hij is samen met rector Karel Weerkamp in de eucharistieviering voorgegaan. Het koor Les Amis du Bon Coeur heeft de viering  opgeluisterd. Aan het einde van de viering was er een diapresentatie van foto’s uit 1916 tot 1975 van voorgaande bedevaarten uit Den Bosch. Binnenkort worden deze oude foto’s op deze site onder “Foto Albums” gepubliceerd.

Gerarduskalender

De Geraduskalenders 2023 zijn weer verkrijgbaar bij de receptie van het parochiebureau en bij de Kapelwacht. De kalenders kosten € 9 per stuk.

Kapelwachters gezocht

Al vele jaren zorgt een groep vrijwilligers als Kapelwacht ervoor, dat de Kapel in ’t Zand van april tot november dagelijks geopend kan blijven voor bedevaartgangers en andere bezoekers.
Sinds dit voorjaar is men na alle coronaperikelen weer enthousiast gestart, maar helaas kan de kapel niet meer iedere dag geopend zijn. Er is een tekort ontstaan aan kapelwachters. Vandaar deze oproep aan u, die misschien belangstelling hebt om mee te komen werken als kapelwachter.
Wat doet een kapelwachter?
Een kapelwachter, herkenbaar aan een badge, opent en sluit de kerk, noteert het aantal bezoekers, zorgt eventueel voor wat basisinformatie en verkoopt kleine devotionalia in de processiegang.
Hoe vaak en wanneer is er kapelwacht?
Bij toerbeurt, éénmaal per twee weken, is de kapelwacht met twee personen in de processiegang aanwezig en zorgt ervoor dat de kerk van 14.00 tot 17.00 uur geopend kan blijven. Op dit moment gebeurt dit op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Graag zouden we de frequentie willen uitbreiden, dus we zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die één keer in twee weken een paar uurtjes tijd hebben om deze mooie taak te doen.
Heeft u interesse? Of wilt u meer informatie? Neemt u dan gerust contact op met Etty Willemse-Kemp, tel. 0612884468

Kroedwistocht 15 augustus

Kroedwistocht MariaTenhemelopneming
maandag 15 augustus 2022

Langs een beproefde route, pelgrimeren we dit jaar
van en naar de Kapel in ’t Zand door de natuur onderweg de kroedwis plukkend.
De afstand die we lopen bedraagt ongeveer 18 km.

Start: Kapel in ’t Zand, Roermond: 9.30 uur
Eindpunt: Kruiswegpark (naast Kapel in ’t Zand): ±16.00 uur
aldaar zegening van de Kroedwis
Grote rustpunt: Wiro-, Plechelmus- en Otgerus-Basiliek, St.Odiliënberg
en lunchpauze in de naastgelegen Priorij Thabor (±12 uur)
(voor koffie/thee bij zelf meegebrachte lunch wordt gezorgd)

Organisatie Pelgrimspastoraat Kapel in ’t Zand,
mede onder auspiciën van SPV (Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden, Wittem)

Opgave vooraf is niet nodig (mag wèl)
(vanaf station Roermond 15 min. wandelen naar Kapel i/t Zand)
(bus vanaf station Roermond: Arriva lijn 61 : vertrek 9.03 u)

U bent van harte uitgenodigd / info:
Bedevaartpastoraat Kapel in ’t Zand 0475 – 315461

Sinti tentoonstelling

Op 8 april, Internationale Sinti- en Romadag, is in de Kapel in ’t Zand de expositie ‘Nooit bevrijd! Sinti in Roermond en Limburg’ geopend. De tentoonstelling vrij toegankelijk voor publiek.

Deze expositie is samengesteld door historicus Jac Lemmens op basis van veel onderzoek in binnen- en buitenland en vele uren interviews met leden van de Sinti-gemeenschap in Limburg. Aan de hand van tot nu toe onbekende bronnen en bijzondere documenten legt de expositie een link naar de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog die de Sinti zo onwaarschijnlijk hard heeft getroffen. Er wordt echter ook teruggekeken naar hun oorsprong en komst zes eeuwen geleden naar West-Europa, hun onwaarschijnlijke rol tijdens het feodale tijdperk en hun komst naar Limburg vanuit Duitsland. De Tweede Wereldoorlog krijgt een naam en een beeld aan de hand van vele foto’s en diverse filmpjes. Deze tijd was tot voor kort voor Sinti onbespreekbaar en daarom spreken we ook van de ‘Vergeten Holocaust’ als het over deze groepering gaat. Tot slot is er aandacht voor de periode na de Tweede Wereldoorlog, want de kloof heden ten dage tussen Sinti en de rest van de samenleving is nog steeds erg groot. Zo wordt er een beeld geschetst van een bevolkingsgroep die zich nooit bevrijd heeft gevoeld.

De expositie is te bezichtigen in de dagkapel van de Kapel in ’t Zand.

Openingstijden: Elke donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur
Uitzondering: In de meimaand is de tentoonstelling geopend op zondagen en Hemelvaartsdag van 13.00 tot 16.00 uur.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met de Sintibedevaart in het weekend van 23 t/m 24 juli.

Marialint verbindt 110 Limburgse Mariakapelletjes met elkaar

Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de handen ineengeslagen en een lint van fietsroutes langs 110 Mariakapelletjes uitgezet. Dit Marialint wordt dit voorjaar opengesteld. Vanaf 1 mei zijn de routes op papier verkrijgbaar en online zijn ze nu al beschikbaar.
Verspreid door het Limburgse land zijn tal van grotere en kleinere Mariakapellen te vinden.

Elke kapel, elke bedevaartplek heeft z’n eigen verhaal. Het Marialint verbindt die verhalen met elkaar en laat de fietser kennis maken met bekende en ook veel onbekende plekken waar Maria wordt vereerd. “Ik kan geen kapelletje langsfietsen, zonder Maria even te groeten,” zegt Nan Paffen, een van de initiatiefnemers van het Marialint. “Zelfs zonder afstappen, kun je even in gedachten gedag zeggen. Maria is voor mij gewoon een ‘magnifieke’ vrouw.”

De routes hebben verschillende lengtes. De meeste zijn als een rondtocht te fietsen, maar onderweg zijn er ook verbindingen met de volgende route te leggen, waardoor er een heel lint aan routes ontstaat en iedereen naar eigen inzicht kan kiezen hoeveel kilometers hij of zij fietst. Op zondag 1 mei – het begin van de Mariamaand – wordt het Maralint ten doop gehouden. Op alle onderstaande plekken is dan een viering, waarin de eerste routefolder wordt aangeboden en een korte fietstocht wordt gehouden.

Voor de routes is gebruik gemaakt van de fietsknooppuntenroute van de ANWB. De routes zijn bij de verschillende kapellen als folder verkrijgbaar, maar zijn binnenkort ook van diverse sites te downloaden:
Tienray www.kleinlourdes.nl
Venlo www.rkvenlo.nl
Roermond www.kapelinhetzand.nl
Sittard www.rk-kerken-sittard.nl
Maastricht www.sterre-der-zee.nl
Wittem www.kloosterwittem.nl

Meditatieve Kruisweg op Goede Vrijdag om 21.00 uur

Om 19.00 uur zijn de plechtigheden van de Goede Vrijdag: Lezing van het lijdensverhaal volgens Johannes, kruishulde en communieritus.

Om 2l.00 uur is er in het Kruiswegpark een ‘meditatieve Kruisweg’, waarbij de paden van het Kruiswegpark met fakkels verlicht zullen worden door leden van scoutinggroep pater Bleijs. We vertrekken ook dit jaar vanuit de processiegang waar u vanaf 20.30 uur ook zelf fakkels kunt kopen om zo mee te gaan op deze Kruisweg.

Militaire Kruisweg op Goede Vrijdag om 15.00 uur

Na drie jaar is er weer een Kruisweg voor veteranen op Goede
Vrijdag in Roermond. Door de Corona pandemie hebben we twee jaar op rij moeten besluiten geen Goede Vrijdagviering voor Veteranen te organiseren. De laatste keer was op vrijdag 19 april 2019.
Maar dit jaar kan het gelukkig weer en op Goede Vrijdag 15 april 2022 organiseren, het Nationaal Katholiek Thuisfront en de dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht, voor militairen, veteranen en hun gezinnen een Kruisweg in het Kruiswegpark in
Roermond. Dit jaar is dat voor de 13de keer.

De tocht start om 15.00 uur in de Kapel in ’t Zand, Parklaan 3 in Roermond. De Kruisweg is behalve voor militairen, veteranen en hun thuisfront ook voor de inwoners van Roermond toegankelijk. De Kruisweg duurt ongeveer één uur. Krijgsmachtbisschop Mgr. Everard de Jong en Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jean-Paul Thöni zullen de tocht openen door het aansteken van een uitzendkaars in de kapel In ’t Zand. Dit symboliseert de verbondenheid met militairen die uitgezonden zijn om ver van huis, vrede en veiligheid te waarborgen. Daarna begint de wandeling langs de staties in het park.
Aalmoezeniers Sanneke Brouwers en Emmy Rau zijn verantwoordelijk voor de teksten van deze Kruisweg. De Kruisweg wordt afgesloten met het leggen van bloemen. Bij deze bloemenhulde herdenken wij iedereen, die door zich in te zetten voor de vrede, het hoogste offer heeft gebracht.

Na afloop is er in café/restaurant Parkzicht gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. Bij slecht weer zal de Kruisweg in de Kapel worden gehouden.

Als u wilt deelnemen wilt u zich dan opgeven vóór 07 april aanstaande.
Aanmelden kan via e-mail: info@katholiekthuisfront.nl of telefonisch:
06-54796857.

Versoepeling coronamaatregelen vanaf 5 februari

Vanaf 5 februari zijn er weer vieringen op zaterdagavond om 18.30 uur.
Op zondagen blijft er maar één viering en wel om 10.30 uur.

Vooraf aanmelden is niet meer nodig.
Vanaf 5 februari mogen weer 100 personen de vieringen bijwonen.

We blijven gehouden aan de 1,5 meter maatregel en het mondkapje moet op als we lopen door de kerk.
Als we zitten mag het mondkapje af.