Jongerenvieringen

Jongeren, dan wel jongvolwassenen, de mogelijkheid bieden om op eigentijdse wijze eucharistie te vieren. Tijdens een jongerenviering staat steeds een bepaald thema centraal, dat verband houdt met de evangelielezing. Dit kan ook een actueel thema zijn.

De groep bestaat uit een aantal mensen, onder wie de pastor. Er is geen bestuur nodig. Een iemand van de werkgroep heeft ook zitting in de parochieraad en is daarbij de contactpersoon.

Nieuwe vrijwilligers, en zij die jong van geest zijn, zijn altijd van harte welkom. We zijn in het bijzonder op zoek naar jongeren/ jongvolwassenen die mee willen lezen in de vieringen, de lezingen en gebeden willen samenstellen, of wellicht beide!

Voor vragen en/ of inlichtingen kunt u contact opnemen met Roy Philips.

Telefoonnummer: 0475 333969
E-mail: jongerenvieringen@kapelinhetzand.nl