Avondwake

De avondwake is in het bijzonder bedoeld ter ondersteuning van de familie, vrienden en bekenden van de overledene ter voorbereiding op de uitvaart.
Wanneer er een avondwake gehouden wordt, dragen telkens twee personen zorg voor de voorbereiding en de uitvoering in overleg met de familie.
De mogelijkheid tot eigen inbreng van de familie met betrekking tot de avondwake qua teksten, muziek en symboliek wordt in het overleg aangereikt.
Ook de mogelijkheid tot actieve deelname van de familie, vrienden of bekenden van de overledene wordt in dit overleg besproken.
Een enkele keer is er een avondwake met kruisje ingeval er geen uitvaart vanuit de kerk plaats vindt. Tijdens de wake wordt het kruisje van de overledene opgehangen in de daarvoor bestemde nis. Vooraf wordt dit met de familie overlegd.
Onderling is tussen de mensen van de avondwakegroep goed overleg. Men helpt en steunt elkaar o.a. met teksten / overwegingen. Bovendien kan de werkgroep te allen tijde voor vragen terecht bij de Rector.

De groep bestaat uit een aantal personen; waarvan er één persoon de coördinator is.
Nieuwe leden worden door geroutineerde leden van de werkgroep ingewerkt.
De dienstdoende koster draagt zorg voor het bedienen van de muziekinstallatie; dit gebeurt in overleg.