Geen Kruisweg voor Veteranen op Goede Vrijdag

Vandaag begint de Veertigdagentijd en voor Christenen wereldwijd is dit de periode van voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen.
Normaal gesproken organiseert het Nationaal Katholiek Thuisfront en de dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht voor militairen, veteranen en hun gezinnen op Goede Vrijdag een Kruisweg in het Kruiswegpark in Roermond.
Helaas heeft het bestuur van het NKT, in goed overleg met de
Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier en de Dienst Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht moeten besluiten om vanwege de Corona pandemie ook dit jaar geen Kruisweg te organiseren.
Onze veteranen vormen op zichzelf al een kwetsbare groep en zolang niet iedereen gevaccineerd is willen wij geen enkel risico lopen op de verspreiding van het virus.
Volgend jaar zal de Kruisweg, Deo Volente, plaats vinden op vrijdag 15 april 2022.