Welkom op onze website

Nieuwe Coronaregels
Helaas heeft de regering strengere regels moeten formuleren in verband met de uitbreiding van het Coronavirus.  Als gevolg daarvan hebben de bisschoppen strengere regels doorgegeven. Dit heeft ook gevolgen voor onze kerk.

  • Max 30 bezoekers (excl. bedienaren en medewerkers)
  • Dringend advies mondkapjes te dragen volgens de richtlijn van de overheid, dat bij voorkeur alleen tijdens ontvangen H.Communie wordt afgedaan. 
  • Voor mondkapjes dient u zelf te zorgen, ontsmettingsmiddel staat klaar bij de ingang van de kerk.
  • Niet zingen, behalve cantor
  • Weer opstarten van het Reserveren en registreren voor bezoekers van diensten in de kerk.

Vanaf vandaag dient u zich dus weer telefonisch op te geven bij de receptie van het parochiebureau als u een kerkdienst wil bijwonen.
Telefoonnummer van de Receptie: 0475 315461
Openingstijden receptie:
ma t/m do……10.00 uur – 14.00 uur
vrijdag………..10.00 uur – 13.00 uur
zaterdag……..10.00 uur – 14.00 uur

Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Eucharistievieringen
De vieringen op zaterdag vinden plaats om: 18.30 uur.
LET OP: Op zondagen is er in verband met corona voorlopig maar één viering en wel om 10.30 uur. Er zijn dus géén vieringen om 9.00 uur en 11.30 uur. 
Rekening houdend met de bekende 1,5 meter regel kunnen 90 personen in onze Kapel terecht. 

Noodnummer
In deze moeilijke coronatijden kan het zijn dat u contact wilt opnemen met pastor Karel Weerkamp.
In geval van nood kunt u mailen naar k.weerkamp@redemptoristen.nl
of bellen naar 06-53448373

Welkom
Met veel plezier heet ik u, als pastor van de Kapel in ’t Zand, van harte welkom op onze website.

Rector K. Weerkamp
De Kapel in ’t Zand is een bedevaarts- parochiekerk.

Als bedevaartskerk is zij bekend in heel Nederland en zelfs over de grenzen heen. Van heinde en ver komen mensen naar hier om bij Onze Lieve Vrouw in ’t Zand te bidden. Meestal komen mensen bij haar hun zorgen neerleggen, hun vragen stellen en om bijstand in hun leven vragen. Vaak ook komen mensen Maria bedanken voor verkregen gunsten. Van dit alles getuigen ook de vele tegeltjes in de processiegang naast de Kerk waar ook het Kapelletje zich bevindt waarin het beeldje van Onze Lieve Vrouw in ‘t Zand staat naast de bron waarin het beeldje indertijd gevonden is.

Nog altijd komen er georganiseerde bedevaarten naar de Kapel in ’t Zand. Vroeger was zo’n georganiseerde bedevaart nodig omdat mensen niet over eigen vervoer beschikten. Het bedevaartseizoen, dat loopt van het eerste weekend van mei tot en met de eerste zondag na 8 september, was toen dan ook een zeer drukke tijd. Nu is het zo dat mensen over hun eigen vervoer beschikken en het hele jaar door naar de Kapel in ’t Zand komen. Toch is met name de meimaand nog altijd de drukste tijd waarin mensen naar hier komen en worden er in die tijd meer eucharistievieringen gehouden.

Heel bekend is ook de Sinti bedevaart die elk jaar in de zomermaanden gehouden wordt. Al meer dan 25 jaar komen Sinti uit heel Europa dan samen op bedevaart. Een week lang verblijven zij dan op een terrein niet ver van de Kapel, om van daaruit meerdere vieringen in en rond de Kapel te houden.

Als parochiekerk biedt zij onderdak aan een pastorale eenheid bestaande uit het rectoraat Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming en de parochie van de Heilige Jozef. Naast parochiekerk functioneert de Kapel in ’t Zand ook als streekkerk. Uit de wijde omgeving komen mensen hier samen om eucharistie te vieren en gemeenschap te zijn. Iedereen is hier altijd welkom en niemand wordt buitengesloten.

Pastoraat is niet iets wat zich alleen maar binnen de kerkmuren afspeelt. Vandaar dat met name ook de diaconale afdeling van onze pastorale eenheid heel belangrijk is. Daarvoor zijn veel vrijwilligers nodig. Gelukkig zijn er veel mensen in onze gemeenschap die zich daartoe geroepen voelen, maar we kunnen nog altijd mensen gebruiken die zich óók in willen zetten. Per slot van rekening maken we samen die gemeenschap van mensen die, geïnspireerd door de Blijde Boodschap van Jezus van Nazaret samen kerk willen zijn.

Welke activiteiten er in onze pastorale eenheid allemaal ontplooid worden vindt u elders op onze website.

Mede namens kerkbestuur en parochieraad,

Pastor K. B. M. Weerkamp CSsR