Welkom op onze website

Paasgedachte
Met Pasen zal op deze plek een kort filmpje te zien zijn waarin pastor Karel Weerkamp de Paaskaars zal aansteken en een overweging zal uitspreken.

Paaswens
Pastor Karel Weerkamp heeft een Paaswens geschreven voor iedereen die met de Kapel in ’t Zand verbonden is. Op de volgende pagina onder “Nieuws” kunt u de Paaswens  vinden.

Parochiebureau gesloten
In verband met het Coronavirus is het parochiebureau voorlopig gesloten tot 1 juni. De processiegang is geopend zodat parochianen en bedevaartgangers een kaarsje kunnen opsteken. Let hierbij op de voorgeschreven afstand tot elkaar.

Roermond in Goede Week op landelijke TV
Op Goede Vrijdag 10 april kunt u Bisschop Harrie Smeets volgen als hij in het Kruiswegpark (dat dit jaar haar 100-jarig jubileum viert) langs de staties gaat om de kruisweg van Jezus in gebed te beleven. De uitzending begint om 15.00 uur op NPO2.

Zaterdag 11 april wordt de Paaswake uitgezonden van 23.15 tot 0.30 uur.
De Paaswake in de Munsterkerk wordt voorgegaan door Everard de Jong.

Zondag 12 april, Eerste Paasdag, wordt de eucharistieviering vanuit de Munsterkerk uitgezonden van 11.00 tot 12.00 uur. Celebrant is Bisschop Harrie Smeets.
Aansluitend zal Paus Franciscus vanuit Rome het Urbi et Orbi uitspreken.

Kaars bestellen
Veel mensen willen, kunnen of durven in verband met het coronavirus hun huis niet meer uit om een kaars op te steken bij de Kapel. Om dit toch mogelijk te maken zonder dat u naar de Kapel hoeft te komen kunt u een kaars bestellen door € 5 over te maken naar NL50 RABO 0144 1512 43  tnv Rectoraat O.L. Vrouw Tenhemelopneming met omschrijving “Kaars”. Na ontvangst van de betaling zorgen wij ervoor dat uw kaars opgestoken wordt in de processiegang.
U  kunt ook bellen of mailen naar pastor Karel Weerkamp om een kaars te bestellen: k.weerkamp@redemptoristen.nl of 06-53448373

Noodnummer
In deze moeilijke coronatijden kan het zijn dat u contact wilt opnemen met Karel Weerkamp.
In geval van nood kunt u mailen naar k.weerkamp@redemptoristen.nl
of bellen naar 06-53448373

Welkom
Met veel plezier heet ik u, als pastor van de Kapel in ’t Zand, van harte welkom op onze website.

Rector K. Weerkamp
De Kapel in ’t Zand is een bedevaarts- parochiekerk.

Als bedevaartskerk is zij bekend in heel Nederland en zelfs over de grenzen heen. Van heinde en ver komen mensen naar hier om bij Onze Lieve Vrouw in ’t Zand te bidden. Meestal komen mensen bij haar hun zorgen neerleggen, hun vragen stellen en om bijstand in hun leven vragen. Vaak ook komen mensen Maria bedanken voor verkregen gunsten. Van dit alles getuigen ook de vele tegeltjes in de processiegang naast de Kerk waar ook het Kapelletje zich bevindt waarin het beeldje van Onze Lieve Vrouw in ‘t Zand staat naast de bron waarin het beeldje indertijd gevonden is.

Nog altijd komen er georganiseerde bedevaarten naar de Kapel in ’t Zand. Vroeger was zo’n georganiseerde bedevaart nodig omdat mensen niet over eigen vervoer beschikten. Het bedevaartseizoen, dat loopt van het eerste weekend van mei tot en met de eerste zondag na 8 september, was toen dan ook een zeer drukke tijd. Nu is het zo dat mensen over hun eigen vervoer beschikken en het hele jaar door naar de Kapel in ’t Zand komen. Toch is met name de meimaand nog altijd de drukste tijd waarin mensen naar hier komen en worden er in die tijd meer eucharistievieringen gehouden.

Heel bekend is ook de Sinti bedevaart die elk jaar in de zomermaanden gehouden wordt. Al meer dan 25 jaar komen Sinti uit heel Europa dan samen op bedevaart. Een week lang verblijven zij dan op een terrein niet ver van de Kapel, om van daaruit meerdere vieringen in en rond de Kapel te houden.

Als parochiekerk biedt zij onderdak aan een pastorale eenheid bestaande uit het rectoraat Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming en de parochie van de Heilige Jozef. Naast parochiekerk functioneert de Kapel in ’t Zand ook als streekkerk. Uit de wijde omgeving komen mensen hier samen om eucharistie te vieren en gemeenschap te zijn. Iedereen is hier altijd welkom en niemand wordt buitengesloten.

Pastoraat is niet iets wat zich alleen maar binnen de kerkmuren afspeelt. Vandaar dat met name ook de diaconale afdeling van onze pastorale eenheid heel belangrijk is. Daarvoor zijn veel vrijwilligers nodig. Gelukkig zijn er veel mensen in onze gemeenschap die zich daartoe geroepen voelen, maar we kunnen nog altijd mensen gebruiken die zich óók in willen zetten. Per slot van rekening maken we samen die gemeenschap van mensen die, geïnspireerd door de Blijde Boodschap van Jezus van Nazaret samen kerk willen zijn.

Welke activiteiten er in onze pastorale eenheid allemaal ontplooid worden vindt u elders op onze website.

Mede namens kerkbestuur en parochieraad,

Pastor K. B. M. Weerkamp CSsR