Geschiedenis bedevaarten

Hieronder een overzicht van diverse bedevaarten die erg lang hebben bestaan. Daarnaast zijn nog enkele wetenswaardigheden over kapelse bedevaarten opgenomen.

Overzicht bedevaarten

Processieverbod

1948: Nieuwe grondwet waarin is opgenomen dat alleen processies zijn toegestaan die al vóór 1848 bestaan. Nieuwe processies zijn verboden. De oude processie mogen hun route niet wijzigen.

1876: De processie uit Kempen (Duitsland) wordt door de politie uiteengeslagen omdat men zichniet heeft gehouden aan de nieuwe grondwet van 1848.
Door een stortbui wordt over een afstand van “ongeveer 200 passen” een andere route gevolgd. Dit veroorzaakt veel ellende tot juridische procedures aan toe. De “processiejacht” duurt tot 1881.
Dan wordt de commissaris van politie van Roermond overgeplaatst en komt er een einde aan “de plagerijen der bedevaarten”.

Aantal bedevaartgangers
1884 11.550

Het aantal bedevaartgangers is in de loop van de jaren sterk afgenomen. In de jaren vóór en ná de Tweede Wereldoorlog was er nog sprake van veel en grote groepen pelgrims. In die jaren beschikten de mensen zelf niet over een eigen vervoermiddel en werden de bedevaarten georganiseerd met
vervoer per trein of bus. Met het toenemen van de eigen mogelijkheden komen mensen nu als ze er behoefte aan hebben en dat gebeurt het hele jaar door. Hierdoor zijn er van de afgelopen jaren geen exacte gegevens bekend van het aantal bedevaartgangers.
Jaarlijks melden zich buiten de jaarlijks terugkomende processies en bedevaarten nog diverse groepen die op bedevaart naar de Kapel in ’t Zand willen komen. Zo zijn er in 2018 groepen gekomen uit de Filippijnen, Loon op Zand en diverse groepen uit Duitsland.