Welkom bij 'Pastorale eenheid Kapel in 't Zand'
Rectoraat O.L.V. Tenhemelopneming en parochie Heilige Jozef