Paaswens van pastor Karel Weerkamp

Zalig Paasfeest

We leven in onzalige tijden.
Het corona-virus heeft onze samenleving in haar greep. Ook voor onze pastorale eenheid betekent dit dat we elkaar niet meer van nabij kunnen ontmoeten. Alle kerkelijke vieringen zijn afgelast en onze bijeenkomsten en vergaderingen gaan niet door zeker tot 1 juni.
Vooral het feit dat me niet meer samen eucharistie kunnen vieren doet ons pijn juist in deze dagen, de belangrijkste van het kerkelijk jaar. Maar ook voor de komende meimaand missen we de contacten met u die juist dan naar de Kapel komt om bij Onze Lieve Vrouw in ’t Zand samen eucharistie te vieren. De mensen die van ver komen, vaak te voet of met de fiets zullen we dit jaar moeten missen.
We ervaren nu hoe belangrijk menselijk contact toch is.
We leven in onzalige tijden.
In deze Goede Week gaan we met Jezus van Nazaret door de duisternis van ons huidige menselijk bestaan. Maar met Hem zullen ook wij uiteindelijk opstaan. Met Pasen vieren wij Zijn verrijzenis, nieuw leven.
Ook wij zien uit naar dat nieuwe leven. Dat we elkaar mogen blijven vasthouden en deze crisis niet alleen te boven mogen komen maar daarna met nieuwe moed en elan onze pastorale eenheid opnieuw gestalte geven. Dat wij Zijn licht mogen laten schijnen in onze wereld.
Onze Kapelgids komt ook voorlopig niet meer uit. Maar we hebben nog wel een webside waar jullie het laatste nieuws op kunnen vinden. Zo is daar op paaszaterdag een verkorte paaswake te zien om mee te vieren.

Pasen 2020 houdt voor ons in dat we de langste adem hebben, dat er een betere toekomst voor ons ligt. We hebben de langste adem, we bouwen aan een menselijke gemeenschap, we doen het samen naar het voorbeeld van Jezus van Nazaret.
In die zin wens ik jullie in deze onzalige tijden een Zalig Paasfeest toe.

Karel Weerkamp CSsR, pastor