EINDE VAN HET KERKELIJK JAAR

Beste vrijwilligers van onze pastorale eenheid, Het einde van het kerkelijk jaar komt in zicht. In het weekend van 21/22 november vieren we dat met het feest van Christus, Koning van het heelal. Een week later beginnen we aan een nieuw kerkelijk jaar met de advent. Achter ons ligt een bewogen jaar. Pasen, Pinksteren en de meimaand hebben we liturgische moeten missen. Het leek daarna wat beter te gaan en we mochten weer eucharistievieringen houden met in eerste instantie 100 personen.
Inmiddels zitten we in een tweede golf van de corona pandemie en mogen we maar 30 mensen ontvangen. Hoe zal het gaan met Kerstmis? We hebben daar nog geen enkel idee van. Houdt in elk geval onze website in de gaten. Daar publiceren we steeds de laatste maatregelen zoals ook in onze Kapelgids.
Ook een groot aantal andere activiteiten, waar menigeen van u bij betrokken zou zijn, zijn niet doorgegaan. Ik noem maar even de Kapelwacht en de activiteiten van onze WMO-groep. Allemaal activiteiten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en de moeilijke maar ook de aangename dingen in het leven met elkaar kunnen delen. We werden en worden meer en meer op onszelf aangewezen. Eenzaamheid slaat toe. Toch hoop ik dat we er nog altijd voor elkaar kunnen zijn. Laten we hopen en bidden dat het nieuwe kerkelijk jaar ons ook fysiek weer dichter bij elkaar mag brengen.
In het evangelie van het feest van Christus, Koning van het heelal, lezen we: “Al wat gij gedaan hebt voor een der geringsten van mijn broeders, hebt ge voor Mij gedaan”.
Mogen deze woorden ons inspireren om ons in dat nieuwe kerkelijke jaar weer voor onze pastorale eenheid in te zetten en dat al onze activiteiten en liturgische vieringen doorgang mogen vinden en ons weer bijeen brengen. Maar daarvoor moeten we er eerst voor zorgen dat de corona pandemie wordt teruggedrongen. Laten we ons dan ook zoveel mogelijk aan de daarvoor geldende maatregelen houden.
Ik wens u allen een goed maar vooral ook gezond nieuw kerkelijk jaar.
Karel Weerkamp CSsR