Diensten in de Goede week en Pasen

Palmzondag
Zaterdag 27 maart 18.30 uur: Viering met palmwijding
Zondag 28 maart: De eucharistieviering van 10.30 uur met palmwijding en de lezing van het lijdensverhaal volgens Marcus. Vanwege de lengte van het lijdensverhaal is er geen overweging.
Boeteviering en biechtgelegenheid
Maandag 29 maart is er om 19.00 uur een boeteviering in de kerk.
Witte Donderdag
Herdenking van het laatste avondmaal om 19.00 uur. We hopen dat de opkomst voor deze eucharistieviering, waarin we het laatste avondmaal van onze Heer gedenken, beter bezocht zal worden dan andere jaren. Het is niet voor niets een van de grote feestdagen van het kerkelijk jaar.
Goede Vrijdag
Om 19.00 uur zijn de plechtigheden van de Goede Vrijdag: Lezing van het lijdensverhaal volgens Johannes, kruishulde en communieritus.
In verband met de corona maatregelen is er geen kruisweg ook niet van de veteranen van de krijgsmacht
EUCHARISTIEVIERINGEN MET PASEN
Paaszaterdag. De paaswake begint ook dit jaar om 18.30 uur. U wordt verzocht om bij het binnenkomen van de kerk een kaarsje ter hand te nemen. Elementen van de viering: Wijding van het nieuwe vuur; Ontsteken van de Paas-kaars; Lofzang op de Paaskaars; Dienst van het woord; Wijding van het doopwater; Vernieuwing van de doopbelofte; Eucharistie.
Paaszondag en tweede Paasdag is er een eucharistievieringen om 10.30 uur.
Voor de eucharistievieringen op Paaszaterdag, eerste en tweede Paasdag moet u zich opgeven bij de receptie van ons parochiebureau
tel. 0475-315461. Dit kan van maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur
Dit alles is natuurlijk afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen.