Overlijden en uitvaart

Bij overlijden is het gebruikelijk, dat een van de familieleden hiervan kennis geeft aan de rector / pastoor. Dag en uur van de uitvaart worden dan vastgelegd. Zo men wil kan er daags voor de uitvaart een avondwake worden gehouden, waarin voor de overledene gebeden wordt. De avondwake begint om 19.00 uur, tenzij de uitvaart op een maandag plaatsvindt. In dat geval wordt aangesloten bij een van de eucharistievieringen van het weekend. De kosten van een uitvaartdienst verschillen al naar gelang men meedoet aan de Kerkbijdrage.

Nadere informatie over de avondwake kunt u onder de werkgroep avondwake vinden.

Niet inbegrepen in de normale prijs is de vergoeding voor het zangkoor ( € 35,-) en de organist ( € 28,-).

Contactpersoon: Rector K. Weerkamp
Mobielnummer : 06 53448373