Huwelijk

Steeds meer is het kerkelijk huwelijk een door twee mensen samen weloverwogen keuze geworden. Dat brengt met zich mee, dat ieder zo zijn eigen wensen voor zijn trouwdag heeft. Vaak komt als eerste vraag naar voren: “ Waar gaan we trouwen? In welke kerk?.

Andere vragen zijn: “ Hoe geven wij inhoud aan onze huwelijksviering? Hoe bereiden wij ons daarop voor? Welke pastor kiezen wij om ons daarbij te helpen?”

Het is goed om al deze vragen te stellen en ruim van tevoren de nodige afspraken te maken. De kosten van een huwelijkssluiting verschillen al naar gelang men meedoet aan de Kerkbijdrage. ( Zie daarvoor het hoofdstuk financiën – kerkbijdrage). Niet inbegrepen in de normale prijs is de vergoeding voor het zangkoor ( € 35,-) en voor de organist ( € 28,-).

Contactpersoon: Rector K. Weerkamp
Mobielnummer : 06 53448373