Fotoboek

Bekijk de foto’s in de onderstaande fotoalbulms.

Bezoek Bisschop Smeets

Op zaterdag 28 september 2019 heeft bisschop Smeets een bezoek gebracht aan onze Pastorale Eenheid Kapel in ’t Zand. Bij zijn aantreden heeft bisschop Harrie Smeets aangegeven een kennismakingstocht te maken langs de parochies in ons bisdom Limburg. Mgr. Smeets hoopt op deze manier kennis te kunnen maken met het dagelijks leven in de parochies.
bisschop-2019-067.jpg

H. Vormsel - Zondag 12 juli 2020

Op 12 juli, aan het eind van het schooljaar, heeft in onze Kapel in 't Zand de door de corona pandemie uitgestelde Vormselviering plaatsgevonden. Dankzij een decreet van de bisschop van 18 juni 2020 mocht pater Weerkamp als vormheer de kinderen zelf het vormsel toedienen. Onder de eucharistieviering van 10.30 uur werden de volgende kinderen gevormd: Levi en Milo Bongartz;Jearno Hameleers;Mila Heusschen;Lex Koster;Lars en Tren Silkens;Luc Stams;Aurelie Weijers en Guido Albert. Het was een bijzondere viering waarop de kinderen zich intensief hadden voorbereid en waar zij zelf veel inbreng in hadden.
Vormsel 12-7- 2020 030.JPG

Werelddierendagviering

Op zaterdag 5 oktober 2019 heeft voor de eerste keer in onze Patorale Eenheid een speciale viering plaatsgevonden in het kader van Werelddierendag. De viering vond plaats in de tuin van de Kapel. Dierendag wordt gekoppeld aan de feestdag van Franciscus van Assisië, omdat hij zich naast het lot om melaatsen, armen en zwervers, ook bekommerde om het lot van planten en dieren. Overal ter wereld wordt op deze dag speciale aandacht gegeven aan de dieren die op deze wereld met ons samenleven. Veel mensen hebben huisdieren waaraan zij veel plezier beleven. Ook dieren die in het wild leven behoeven voortdurend onze zorg. Een leven op aarde zónder dieren is voor de mens ondenkbaar. Met de zegening van de aanwezige dieren door pastor Karel Weerkamp spreekt hij de wens op voorspoed van deze dieren uit. Tevens staat de zegening symbool voor voorspoed van alle dieren op onze aarde. We kunnen terugzien op een bijzondere en mooie primeur. We hopen volgend jaar meer dieren te mogen ontvangen.
IMG_5285.JPG

Pauselijke onderscheiding voor John Crijns

Op eerste Pinksterdag, aan het einde van de eucharistieviering van 11.30 uur in de Kapel in ’t Zand, werd John Crijns verrast door rector Karel Weerkamp. Het kerkbestuur had voor John de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice aangevraagd wegens zijn jarenlange verdiensten voor de kerk. John begon in de 60-er jaren als misdienaar en later acoliet van de Sint Jozefkerk op de Kemp. Vervolgens werd hij in deze parochie penningmeester van het kerkbestuur. Na de samenvoeging van de parochie van de Heilige Jozef van de Kemp met het rectoraat O.L.V. Tenhemelopneming van de Kapel in ’t Zand in 2001 werd hij penningmeester van de na de samenvoeging ontstane Pastorale Eenheid. Toen hij het maximale aantal herbenoemingen in 2008 had volgemaakt ging hij verder als administrateur. Deze functie bekleedt hij nu nog steeds. In totaal heeft hij zich hierdoor meer dan 50 jaar als vrijwilliger ingezet voor de parochies van de Kemp en de Kapel. De medaille en het bij de Pro Ecclesia-onderscheiding horende certificaat werden door rector Weerkamp tijdens de Pinksterviering aan de totaal verraste John uitgereikt. Na afloop van de viering was er in de dagkapel een receptie waar kerkgangers, familie en bekenden John konden feliciteren.
ProEcclesiaJohnCrijns.PNG

600 jaar Kapel in 't Zand

Processie, eucharistieviering en expositie over de gechiedenis van de Kapel in 't Zand n.a.v. het 600 jarige bestaan van de Kapel. Foto's: Rob van Deurzen.
600 jaar Kapel in 't Zand_Rob van Deurzen (113) (Kopie).jpg

Eucharistieviering zondag 21 juli 2018

De jaarlijkse bedevaart van de Sinti is dit jaar niet doorgegaan vanwege het overlijden van Manda Weiss, de weduwe van Hannes Weiss de initiatiefnemer van deze jaarlijkse bedevaart nu 37 jaar geleden. Toch wilden, ter nagedachtenis aan Manda, pater Jan van der Zand, de aalmoezenier van de Sinti, en een orkest van de Sinti graag aanwezig zijn in de eucharistieviering van zondag 21 juli m 11.30 uur zoals gebruikelijk in het Kruiswegpark. De foto's, gemaakt door fotograaf P. Ermers, geven van deze bijzondere eucharistieviering een goede indruk.
015.jpg

Inzegening wegkruis

Dit jaar heeft de processie een korte omweg gemaakt naar de hoek Bredeweg/Heidebaan, zodat Karel Weerkamp het nieuwe wegkruis aldaar kan inzegenen.
WP_20180506_003.jpg

Benoeming bestuurslid Peter Willemse

De heer Peter Willemse m.i.v. 1 juli door deken Rob Merkx is beëdigd als nieuw kerkbestuurslid. Binnen het kerkbestuur zullen bedevaarten en PR-activiteiten zijn speciale aandacht hebben.
IMG_9526.JPG

Eucharistieviering zaterdagavond 18 maart 2017

Vanwege het St. Jozef feest op 19 maart werd de eucharistieviering van zaterdagavond 18 maart om 18.30 uur gehouden in het gemeenschapshuis ’t Treftpunt aan de Javastraat.
DSC_4023wa.jpg

Jubileum Acoliet Harry Silkens & Acoliet Giel Heilkens

Zondag 12 maart werd in de eucharistieviering van 11.30 uur stil gestaan bij het feit dat Harry Silkens 40 jaar misdienaar/acoliet is en Giel Heilkens 25 jaar. Twee mensen met een lange en bijzondere staat van dienst. De eucharistieviering werd muzikaal verzorgd door het koor Les amis de Bon Coeur.
DSC_3942.JPG

H. Vormsel - 10 maart 2016

“Gevormd voor het leven” Met deze titel werden de leerlingen van groep 7 en 8 van de St. Alfonsusschool , Mozaïek, Willem de Zwijger en Zonnewijzer gevormd. Vormheer mgr F. Wiertz, bijgestaan door concelebrant rector K. Weerkamp, dienden op 10 maart 2016, tijdens een eucharistieviering, aan 13 jongeren het tweede Sacrament het H. Vormsel” toe.
026.JPG

Vastelaovesviering - Zondag 31 januari 2016

Met de spreuk DOOT MAAR GEWEUN vond op zondag 31 januari 2016 in Kapel in het Zandj de jaarlijkse Vastelaovesviering plaats. Twee jeugdprinsen Lucian I van de KitsUule en Martien I van Koelbetus gevolgd door jeugdprinses Britta van de Kaketoes verwelkomden de kerkgangers. Prins Roy I van Koelberus, prins Marvin I van de Kaketoes en prins Angelo I KitsUule verzorgden de lezingen. Fanfaar Oos leef Vrouw in 't Zand, Etty Willemse en het koor Les Ams du bon Coeur verzorgenden ieder op hun eigen manier voor de muzikale omlijsting. Het geheel onder de regie van Karel Weerkamp.
022.JPG

Pauselijke onderscheiding

Foto's van de Pauselijke onderscheiding van Bella en Paul Metsemakers.
030.JPG

Nieuwe kerkbestuurslid en secretaris Wim Kemp

Na afloop van de kerkbestuursvergadering werd op donderdag 10 december 2015 ons nieuwe kerkbestuurslid en secretaris Wim Kemp, in bijzijn van de overige kerkbestuursleden, beëdigd door deken Rob Merkx.
IMG_3116.JPG

Eucharistieviering - Zondag 31 mei 2015

Op zondag 31 mei werd de pastoralezorg voor de Kapel in 't Zand, bedevaartskerk en liturgisch centrum van het rectoraat Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming en de parochie van de heilig Jozef, officieel door de Redemptoristen overgedragen aan het Bisdom. Dit gebeurde in de eucharistieviering van 11.30 uur waarbij de provinciaal overste van de Redemtoristen, Johannes Römelt, die zorg overdroeg aan de bisschop van Roermond, Frans Wiertz. Die pastorale zorg blijft overigens uitgeoefend worden door pater Karel Weerkamp, die rector en pastoor blijft.
IMGP9219.JPG

Vrijwilligersavond op 11 april 2015

Cor houben kreeg dit jaar het "Vinsterke" uitgereikt voor de vele jaren van verdiensten met name als archivaris. Zoals het hoort op een feestavond werd er goed gedronken, gegeten alsook gedanst en gepuzzeld. Ben van Buel had de hersenen van de deelnemers goed laten kraken. Het was weer als vanouds een gezellige avond.
IMGP8903.JPG

Kerstmis 2014 - Thema: Herders van nu

In een overvolle kerk werd de traditionele kerstviering met de kinderen gevierd. Op enkele kinderen na deden de communicanten die in 2015 de 1ste Heilige communie doen, mee aan deze viering. Het was een zeer geslaagde kinderavondmis.
SAM_0513.JPG

ONZE CD ALS GESCHENK VOOR PAUS FRANCISCUS

Het verslag van het aanbieden van de CD kunt U in de rubriek actueel. terugvinden.
Paus03.jpeg

Palmpasen 2014

Gezinsmis op palmzondag met de communicantjes
gezinsmis_palmzondag 1.jpg

Witte Donderdag 2014

Op witte donderdag bezochten de communicantjes de staties in het kruiswegpark.
Communicanten_wittedonderdag 8.jpg

Kerst-gezinsviering 2013

Hier treft u enkele foto's aan van de kerst gezinsviering.
Kerst (1).JPG
Paus02.jpeg
Paus02.jpeg