Stadsprocessie afgelast

Helaas heeft het Comité Stadsprocessie Roermond het besluit moeten nemen om de Stadsprocessie van zaterdag 9 mei af te gelasten in verband met het Coronavirus.

In deze jaarlijkse processie worden de putkaarsen vanaf de Munsterkerk naar de Kapel in ’t Zand gebracht. Dit gebeurt altijd op de tweede zaterdag in mei. Dit gebruik bestaat al sinds 1665, het jaar van de tweede grote stadsbrand. Toen werd de stad Roermond grotendeels in de as gelegd. De bewoners vluchtten toen naar de Kapel in ’t Zand, waar zij de eerste opvang kregen.

Om hun dankbaarheid hiervoor te tonen trokken de burgers ieder jaar naar de Kapel in ‘t Zand.
De processie van 2020 zou een extra cachet krijgen in verband met 800 Jaar
Munsterkerk, veel groepen en putten hadden hun medewerking al toegezegd.
Het comité hoopt dat de deelnemers in 2021 weer bereid zijn om mee te lopen, dan staat de Stadsprocessie gepland op zaterdag 8 mei.
Voor meer informatie over de historie van de Stadsprocessie kunt u kijken op www.stadspro.nl

Communie uitgesteld

Omdat bijeenkomsten met meer dan 3 personen i.v.m. de coronacrisis tot 1 juni verboden zijn, is het niet meer mogelijk om alle voorbereidingen op de eerste Heilige Communie te laten plaatsvinden. Hierdoor kan de communieviering van 7 juni helaas geen doorgang vinden. Op een later tijdstip wordt bekeken wanneer de kinderen hun eerste communie kunnen ontvangen. Alle ouders zijn op de hoogte gesteld.

Corona maatregelen in april en mei

Vooralsnog tot 1 juni zijn alle eucharistievieringen afgelast, zowel in het weekend als door de week. Ook het parochiebureau blijft gesloten tot 1 juni.

De processiegang is geopend zodat parochianen en bedevaartgangers een kaarsje kunnen opsteken.
Let hierbij op de voorgeschreven afstand tot elkaar.

Stadskaars Roermond ontstoken als ‘lichtpunt in donkere tijd’

Roermond beschermen tegen onheil. De stadskaars die daarvoor jaarlijks wordt ontstoken tijdens de stadsprocessie is in deze tijden van het coronavirus al deze woensdag aangestoken.
Normaliter wordt de stadskaars van Roermond aangestoken tijdens de stadsprocessie, die elk jaar in mei wordt gehouden van het Munsterplein naar de Kapel in ’t Zand. De processie, die dit jaar niet door kan gaan, is bedoeld om aan Maria te vragen de stad en haar inwoners voor onheil te behoeden. Maar vanwege de corona-uitbraak en de gevolgen daarvan besloten deken Rob Merkx en pater Karel Weerkamp van de Kapel in ’t Zand om de kaars woensdagochtend te ontsteken.

Deken Rob Merkx (links) en pater Karel Weerkamp ontsteken de stadskaars in het Mariakapelletje in de processiegang van de Kapel in ’t Zand

Uit:     De Limburger
Tekst: Remco Koumans
Foto:  René Corten

Paasactiviteiten afgelast

Op advies van de Nederlandse Bisschoppen worden alle activiteiten rondom Pasen afgelast.
Alle eucharistievieringen in het Paasweekend gaan niet door evenals de Passiefakkeltocht en de aansluitend geplande Kruisweg in het Kruiswegpark.

Parochiebureau gesloten

In verband met het Coronavirus is het parochiebureau voorlopig gesloten tot 1 juni.
Kaarsen zijn te koop in de processiegang.

Mededeling Hulpgroep WMO

In verband met de Corona-maatregelen zijn voorlopig tot 6 april de volgende activiteiten afgelast:

  • Lunchpunt Kapel op dinsdagen
  •  Zondagse warme maaltijd op 5 april
  •  Kapels Hoekje-met-een-Koekje op dinsdagen en donderdagen

Militaire Kruisweg afgelast

Kruisweg voor veteranen op Goede Vrijdag in Roermond afgelast

De Veteranenkruisweg die op Goede Vrijdag, 10 april 2020, in het Kruiswegpark in Roermond, zou worden gehouden gaat in verband met de uitbraak van het Corona virus niet door.
Dit is in goed overleg met de Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier en de Dienst Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging besloten.

Coronavirus

Op last van het Bisdom gelden met onmiddellijke ingang tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart de volgende maatregelen:

• Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
• Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
• Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
• De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.

Kerstprogramma – Oud en Nieuw 2019/2020

Zaterdag 14 december Lessons en Carols.
Een Oecumenische viering met teksten en liederen gezongen door Vocaal Ensemble Silhouet

Ter voorbereiding op het kerstfeest houden we op maandagavond 23 december, een boeteviering, ingekaderd in een eucharistieviering. Dezezal worden gehouden in de dagkapel en begint om 19.00 uur.

Ziekencommunie Dinsdag 24 december: Vanaf 10.00 uur wordt de communie rondgebracht aan de zieken die op mijn lijstje slaan voor de eerste vrijdag van de maand. Zij die daar niet op voorkomen maar toch op deze dag de communie willen ontvangen worden verzocht dit op te geven bij de receptie van het parochiebureau.

KERSTAVOND DINSDAG 24 DECEMBER:

Om 16 uur komt de kinderkerk bij elkaar rondom de kerststal in de dagkapel om op hun eigen manier met het kerstverhaal bezig te zijn.

Eerste nachtmis om 18.30 uur. Deze nachtmis heeft het karakter van een gezinsviering, speciaal gericht op de kinderen en hun ouders. Bij deze viering staat een kerstverhaal, speciaal voor de kinderen, centraal. Deze viering wordt muzikaal verzorgd door onze fanfare O.L. Vrouw in ’t Zand. Zij beginnen al om 18.00 uur met het spelen van kerstliederen. Ook zal, zoals in de afgelopen jaren het “Licht van Betlehem”, weer een plaats krijgen in deze viering.

Tweede nachtmis om 20.30 uur Deze eucharistieviering heeft het karakter van een plechtige hoogmis. De gezangen zullen worden verzorgd door het St. Alfonsuskoor. Ook vóór deze eucharistieviering zullen er al kerstliederen ten gehore worden gebracht.

EERSTE KERSTDAG.

De eucharistievieringen zijn als op de gewone zondagen. Tijdens de viering van 9.00 uur zullen we samen kerstliederen zingen, terwijl de eucharistieviering van 11.30 uur een plechtige hoogmis is, die muzikaal verzorgd wordt door het koor Les Amis du Bon Coeur.

TWEEDE KERSTDAG

Ook op de tweede kerstdag zijn de eucharistievieringen als op zondag en dus om 9.00 uur en 11.30 uur.

OUDEJAARSDAG

In het weekend van zaterdag 28 en zondag 29 december, zijn de eucharistievieringen als normaal in het weekend. Met de eucharistieviering van zondag om 11.30 uur sluiten we het jaar af. Er is dus géén eucharistieviering op dinsdag 31 december, oudejaarsdag.

NIEUWJAARSDAG

Op Nieuwjaarsdag is er alleen een eucharistieviering om 11.30 uur.