Oproep Seniorenvereniging

De Seniorenvereniging Kapel in ’t Zand is dringend op zoek naar vrijwilligers, die op vrijdagmiddag tijdens de soos in ’t Sjoolpad, bar- en keukendienst willen draaien.
Op dit moment is er weliswaar nog geen groen licht voor het starten met de diverse activiteiten. Vooruitlopend daarop willen we proberen voldoende vrijwilligers te werven.
Voor informatie omtrent de werkzaamheden en tijden kunt u contact opnemen met Harry Kuijltjes tel.nr. 06-27555101 email: h.kuijltjes@ziggo.nl

Sinti bedevaart gaat niet door

Helaas zal ook dit jaar de Sinti bedevaart niet doorgaan wegens de corona situatie. Dit bericht hebben we doorgekregen van pastor Jan van der Zandt.

Meimaandkraam

In de maand mei hebben bedevaartgangers de traditionele meimaandkraam weer aangetroffen in de processiegang van de Kapel.
Diverse devotionalia waren uitgestald en te koop bij onze vrijwilligers.
Na de meimaand zal de kraam er niet meer staan en zijn de devotionalia te koop bij het parochiebureau naast de processiegang tijdens de openingsuren van de receptie.

Processiegang met meimaandkraam. Foto Walter Boekhorst

Zegening Putkaarsen in Stadsprocessiemis op 8 mei

Het comité Stadsprocessie Roermond heeft vanwege corona helaas moeten besluiten om de Stadsprocessie 2021 af te gelasten. Maar de zegening van de grote  putkaarsen gaat wel door!

Alle putkaarsen worden in de week van 8 mei naar de Kapel in ’t Zand gebracht. De kaarsen worden in een speciale H. Mis op zaterdag 8 mei gezegend en daarna opgesteld in de Mariakapel bij de processiegang van de Kapel. De H. Mis begint om 18.30 uur en kan worden bijgewoond onder de dan geldende regelingen in het kader van corona.

Vanaf maandag 3 mei kunt u zich tussen 10.00 en 14.00 uur aanmelden voor deze mis, bij de receptie van de Kapel in ‘t Zand, via telefoon 0475-315461.

Verder is er een speciale pelgrimsroute ontworpen door Ger van Cruchten en Chiel Hommelberg, leden van het comité Stadsprocessie. De route loopt vanaf de Munsterkerk naar de Kapel in ’t Zand, met daarin veel historische informatie over de Stadsbrand van 1665. De routes zijn gratis af te halen bij de Munsterkerk en de Kapel in ’t Zand en te downloaden vanaf de website van het comité Stadsprocessie.

Pelgrims kunnen dan op eigen gelegenheid deze route lopen, de putkaarsen gaan bekijken en zelf een kaarsje aansteken in de Munsterkerk en bij Onze Lieve Vrouw in ’t Zand, in de processiegang van de kapel.

Op deze manier wil het Comité Stadsprocessie de Stadsprocessie, ein uniek sjtökske Remunjs erfgoed, onder de aandacht houden.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Comité Stadsprocessie: www.stadspro.nl of op www.kapelinhetzand.nl

Kruiswegpark op TV

Op Witte Donderdag 1 april om 18.45 uur is ons Kruiswegpark te zien in het TV programma “BinnensteBuiten” op NPO 2. Carl Lücker vertelt over zijn grootvader Karel Lücker die de Kruiswegstaties van het park heeft vervaardigd en Math de Ponti vertelt over de flora en fauna in het park. Verder komt ook Paul Scheur aan het woord die vertelt over de orde van de Camillianen waartoe hij behoort en over Kasteel Schöndeln waar de orde gevestigd is.

Diensten in de Goede week en Pasen

Palmzondag
Zaterdag 27 maart 18.30 uur: Viering met palmwijding
Zondag 28 maart: De eucharistieviering van 10.30 uur met palmwijding en de lezing van het lijdensverhaal volgens Marcus. Vanwege de lengte van het lijdensverhaal is er geen overweging.
Boeteviering en biechtgelegenheid
Maandag 29 maart is er om 19.00 uur een boeteviering in de kerk.
Witte Donderdag
Herdenking van het laatste avondmaal om 19.00 uur. We hopen dat de opkomst voor deze eucharistieviering, waarin we het laatste avondmaal van onze Heer gedenken, beter bezocht zal worden dan andere jaren. Het is niet voor niets een van de grote feestdagen van het kerkelijk jaar.
Goede Vrijdag
Om 19.00 uur zijn de plechtigheden van de Goede Vrijdag: Lezing van het lijdensverhaal volgens Johannes, kruishulde en communieritus.
In verband met de corona maatregelen is er geen kruisweg ook niet van de veteranen van de krijgsmacht
EUCHARISTIEVIERINGEN MET PASEN
Paaszaterdag. De paaswake begint ook dit jaar om 18.30 uur. U wordt verzocht om bij het binnenkomen van de kerk een kaarsje ter hand te nemen. Elementen van de viering: Wijding van het nieuwe vuur; Ontsteken van de Paas-kaars; Lofzang op de Paaskaars; Dienst van het woord; Wijding van het doopwater; Vernieuwing van de doopbelofte; Eucharistie.
Paaszondag en tweede Paasdag is er een eucharistievieringen om 10.30 uur.
Voor de eucharistievieringen op Paaszaterdag, eerste en tweede Paasdag moet u zich opgeven bij de receptie van ons parochiebureau
tel. 0475-315461. Dit kan van maandag tot en met zaterdag tussen 10.00 en 14.00 uur
Dit alles is natuurlijk afhankelijk van de dan geldende corona maatregelen.

Pelgrimsroute / Brandprocessie

Wandeling van Munsterkerk naar Kapel in ’t Zand ± 2km

Het is de eerste zondag na Pinksteren zondag 31 mei 1665 als er een grote processie door de straten van Roermond trekt. Vol enthousiasme vuurt één van de gildebroeders een schot, maar de kogel blijft in een strooien dak zitten en veroorzaakt een brand. Er waait die dag een hevige wind en de brand grijpt razendsnel om zich heen. De meeste huizen zijn van hout en de daken zijn met riet en stro bedekt. Men probeert met ’t water uit de putten en de poelen het vuur te doven, maar het is onbegonnen werk. De gevolgen zijn rampzalig. Ongeveer 2/3 van de huizen in de stad branden af. Bijna  800 huizen zijn in vlammen opgegaan. De bevolking is in totale paniek.

Bisschop d’Allemont van Roermond trekt met vele inwoners van de stad vanaf de Zwartbroekpoort  naar de Kapel in ’t Zand. Ze zoeken troost bij Maria en vragen haar om hulp. Ook de bewoners van de wijk De Kapel en de omliggende dorpen bieden hun hulp aan. Deze vlucht van de mensen uit de stad naar de Kapel is de basis van een brandprocessie (stadsprocessie) die al vele jaren tot op de dag van vandaag op de 2e zaterdag van mei wordt gehouden. De route die in deze folder wordt beschreven, zou wel eens dezelfde kunnen zijn die velen toentertijd hebben gelopen.

 Start: De stenen waterpomp op het Munsterplein.

Na de stadsbrand van 1665 worden veel waterputten vervangen door stenen pompen. Een van de weinige pompen die bewaard zijn gebleven staat hier op het Munsterplein. De pomp is genoemd naar Nepomucemus, een Praagse priester die het biechtgeheim niet prijs gaf aan de koning. Hij werd hiervoor hevig gemarteld en van de brug in Praag in de Moldau gegooid. Daarom wordt hij ook wel een brugheilige genoemd. Nepomucemus staat afgebeeld in een schitterend gebrandschilderd raam in de kathedraal, staat in Swalmen op de brug over de Swalm en staat in een kapelletje in Ool.

We lopen langs de prachtige Munsterkerk, het oudste stenen gebouw van Roermond. Links van ons het Munsterplein met de Kiosk. We gaan rechtdoor de Paredisstraat in.

Aan het einde van deze straat zien we recht voor ons een beeld in een nis in de muur. We bevinden ons in het gebied van de Sint-Annaput. Ongeveer 25 woningen maakten gebruik van een waterput.  Water belangrijk voor voedselbereiding, huishouding en brandbestrijding. Zo’n put moest schoon gehouden worden en beveiligd. Er werd een putmeester aangesteld die verantwoordelijk was voor het onderhoud van de put. Vaak werd er een beeld van een Heilige bij de put geplaatst. In de stad zijn veel van deze putbeelden nog te zien en zijn veelal geplaatst in een nis in een muur. Ook was de put een ontmoetingsplaats voor de bewoners en tot op de dag van vandaag worden buurtverenigingen “putverenigingen” genoemd.

 We gaan links af de Neerstraat in, die overgaat in de Minderbroederstraat en de Zwartbroekstraat.

In het huis links op de hoek van de Minderbroeders-straat en de Pelserstraat staat boven in een nis het zogenaamde stadsbrandbeeld. Het verhaal gaat dat Joanna van Randenraedt, (een geestelijke dochter van de Jezuïeten, een zeer vrome ongetrouwde vrouw), een houten Mariabeeld uit de Minderboederskerk heeft gehaald en in het vuur heeft geworpen. Het vuur doofde meteen en het huis en het beeld bleven behouden. Uit dankbaarheid heeft men het beeld tegen het huis geplaatst, dat later is vervangen door een ander exemplaar. Tegenover dit beeld staat rechts in de straat een enorm groot Crucifix. Iedere dag kwam Joanna van Randenraedt hierlangs op weg naar de kathedraal waar ze de H.Mis bijwoonde. Op een dag was ze erg laat en passeerde het beeld zonder te groeten. De legende vertelt dat Christus haar hierover aansprak, waarna ze even terugliep en een gebedje uitsprak. Ze kwam daardoor te laat in de kerk, maar wonder boven wonder stond de priester aan de grond genageld en kon pas met de mis beginnen toen Joanna binnen was.

We lopen rechtdoor naar het einde van de straat, gaan even naar links en steken via het zebrapad het Zwartbroekplein over en lopen naar het huis met de rode passer, het Cuypershuis. Daar nemen we het zebrapad links richting Kapellerlaan.   

We lopen nu in één van de mooiste lanen van de stad met prachtige  herenhuizen en villa’s. Aan de rechterkant op nr. 48 zien we een bijzonder huis met de letters A en W in het gietijzeren balkonhek. Hier heeft de Duitse kunstenaar Albin Windhausen gewoond. Deze  schilder vestigde zich in Roermond omdat er een bijzonder gunstig kunstenaarsklimaat heerste door de aanwezigheid van de kunstateliers van Pierre Cuypers. Windhausen heeft o.a. vele kruiswegen geschilderd, zoals b.v. de kruisweg in de kathedraal en in de Kapel in ’t Zand, waar hij ook de triomfboog heeft geschilderd.

 We steken nu de overweg over. Een plek waar vroeger de trein stopte om bedevaartgangers  uit te laten stappen die op weg waren naar O.L.V. in ’t Zand.

Verderop raakt de meanderende Roer bijna de laan. Rechts zien we een monument dat herinnert aan het eerste vuurgevecht van de Tweede Wereldoorlog op Nederlandse bodem. Rechts bij huis met nr.66 zien we een veldkapel. Gebouwd in 1874 van mergelsteen. We zijn nu halverwege de Kapellerlaan. De Prins Bernardstraat links die op de Kapellerlaan uitkomt, heette vroeger de Halfwegsteeg. Van een laan was vroeger geen sprake. Er liep een kronkelig pad langs de Roer naar de Kapel. Het verhaal gaat ook dat dit kapelletje gebouwd is op de plaats waar Ernst Casimir in 1632 gesneuveld is tijdens het beleg van Roermond door de Staatse troepen van Frederik Hendrik.

We lopen rechtdoor en zien aan het einde van de laan al de Kerk van de Kapel liggen. We gaan vlak voor de kerk rechtsaf de Parklaan in en lopen om de kerk heen.  Na 100 meter zien we links het kruiswegpark. Bij het tweede hek gaan we naar binnen. Loop het pad af en blijf rechtdoor lopen. We komen zo op de processieweg met schilderijen van Albin Windhausen.

Op één van de 8 schilderijen is de vlucht in 1665 uit brandend Roermond afgebeeld.  Het kruiswegpark is van 1920 naar een ontwerp van architect Pierre Cuypers. Er loopt een kronkelig, smal pad met 14 kruiswegstaties. Met uitzondering van de 12e statie zijn ze gemaakt door de Roermondse kunstenaar Karel Lücker. De 12e statie, de Calvarieberg is van Jean Geelen.

We lopen terug naar de kerk, gaan op Parklaan 3 de processiegang in.

In deze gang  bevindt zich de Mariakapel met put.

Het verhaal gaat dat rond 1435 een Poolse herder zijn schapen laat drinken bij een waterput. Toen hij de emmer ophaalde bevond zich in de emmer een miraculeus Mariabeeldje. Het beeldje werd namelijk eerst naar de stad gebracht, maar was de volgende ochtend weer terug op zijn plaats. Er gebeurden hier wonderbaarlijke dingen. Veel mensen komen hier samen en men bouwt op deze plek een kapelletje.  Dit kapelletje is in de loop van de geschiedenis vaak vervangen door een grotere kapel. Het is zelfs een keer volledig verwoest. Er ontstaat een bedevaartsoord, dat vooral door de paters Redemptoristen een grote omvang krijgt. In de gebrandschilderde ramen in de gang is de geschiedenis van de kapel uitgebeeld. Vanaf 1927 is men begonnen met ’t betegelen van de muren. Zo’n 9000 tegels zijn er hier te zien die verschillende soorten dankbetuigingen en smeekbeden bevatten.

COMITÉ STADSPROCESSIE    www.stadspro.nl

Stadsprocessie 2021 afgelast

Stadsprocessie 2021 helaas afgelast,
Alternatief:  Een pelgrimsroute voor een Einzelgänger     

Het comité Stadsprocessie Roermond heeft helaas moeten besluiten om de Stadsprocessie 2021 af te gelasten. De situatie op dit moment is zo onzeker rondom de vaccinaties tegen het Coronavirus dat  het niet verantwoord is om de processie op zaterdag 8 mei 2021 te organiseren.

Echter het comité heeft een plan B ontwikkeld.

Alle putkaarsen worden in de week van 8 mei naar de Kapel in ’t Zand gebracht. De kaarsen worden in een speciale H. Mis op zaterdag 8 mei gezegend en daarna opgesteld in de Mariakapel bij de processiegang van de Kapel. Deze H. Mis kan worden bijgewoond onder de dan geldende regelingen in het kader van corona.

Ook wordt er een speciale pelgrimsroute voor een Einzelgänger ontworpen door leden van het Comité Stadsprocessie, Ger van Cruchten, Chiel Hommelberg en Frans Jansen.

De route loopt vanaf de Munsterkerk naar de Kapel in ’t Zand, met daarbij veel historische informatie over de Stadsbrand van 1665. De routes zijn in mei gratis af te halen bij de Munsterkerk en de Kapel in ’t Zand en te downloaden vanaf de website van het comité Stadsprocessie.

Pelgrims kunnen dan op eigen gelegenheid deze route lopen, hun putkaarsen gaan bekijken en zelf een kaarsje aansteken in de Munsterkerk en bij Onze Lieve Vrouw in ’t Zand, in de processiegang van de kapel.

Op deze manier wil het Comité Stadsprocessie dit unieke Roermondse erfgoed onder de aandacht houden en beide kerken extra steunen in deze moeilijke tijd.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Comité Stadsprocessie: www.stadspro.nl

Geen Kruisweg voor Veteranen op Goede Vrijdag

Vandaag begint de Veertigdagentijd en voor Christenen wereldwijd is dit de periode van voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen.
Normaal gesproken organiseert het Nationaal Katholiek Thuisfront en de dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht voor militairen, veteranen en hun gezinnen op Goede Vrijdag een Kruisweg in het Kruiswegpark in Roermond.
Helaas heeft het bestuur van het NKT, in goed overleg met de
Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier en de Dienst Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht moeten besluiten om vanwege de Corona pandemie ook dit jaar geen Kruisweg te organiseren.
Onze veteranen vormen op zichzelf al een kwetsbare groep en zolang niet iedereen gevaccineerd is willen wij geen enkel risico lopen op de verspreiding van het virus.
Volgend jaar zal de Kruisweg, Deo Volente, plaats vinden op vrijdag 15 april 2022.

Nieuwjaar 2021

Toen we een jaar geleden Kerstmis vierden, had niemand van ons gedacht dat het dragen van mondkapjes belangrijk voor ons zou zijn.  Dat afstand bewaren voor ons op dit moment een uiting is van verantwoordelijkheid en zorgzaamheid.

Terugkijkend op het jaar 2020 zullen we allemaal beelden en situaties onthouden die bijzonder indrukwekkend waren, beelden van situaties waarin de corona pandemie sterk tot uiting kwam. Dit omvat bij voorbeeld beelden van de eenzaamheid waarin sommige mensen hun leven hebben afgesloten zonder de steun van degenen die anders bijzonder dicht bij hen stonden. Indrukwekkende beelden ook van solidariteit en bereidheid om zich in te zetten, om anderen te ondersteunen.

Geen eucharistievieringen op kerstavond en de eerste en tweede kerstdag met slechts dertig mensen in de kerk. Ook de aansluitende zondag en op nieuwjaarsmorgen niet meer dan dertig personen. Enige versoepeling valt nog niet te verwachten.

We leven mee met al die mensen die hun onderneming hebben moeten sluiten. Met leerlingen en leerkrachten die beperkingen ondervinden in het onderwijs.

We kunnen nog niet alle gevolgen van dit jaar overzien. Ze zullen pas geleidelijk duidelijk en zichtbaar worden. En natuurlijk: wijzelf zijn in de loop van het jaar veranderd. Intense ervaringen en uitdagingen laten sporen achter in ons eigen leven.

En toch….. Nu de vaccinaties zijn begonnen gloort er weer hoop. Hoop om elkaar weer naderbij te komen. Hoop om elkaar weer te ontmoeten. Hoop om weer allerlei activiteiten opnieuw op te pakken. Hoop om het verenigingsleven weer te kunnen hervatten. Hoop om weer bij elkaar te komen om eucharistie te vieren en daarbij weer te kunnen zingen.

We moeten nog even volhouden. Ik wens ons allen daarbij veel geduld. Dat Gods zegen ons daarbij moge vergezellen. Ik wens jullie een gezegend nieuwjaar.

Karel Weerkamp CSsR, pastor