Versoepeling coronamaatregelen vanaf 5 februari

Vanaf 5 februari zijn er weer vieringen op zaterdagavond om 18.30 uur.
Op zondagen blijft er maar één viering en wel om 10.30 uur.

Vooraf aanmelden is niet meer nodig.
Vanaf 5 februari mogen weer 100 personen de vieringen bijwonen.

We blijven gehouden aan de 1,5 meter maatregel en het mondkapje moet op als we lopen door de kerk.
Als we zitten mag het mondkapje af.

ANWB borden in de wijk

In de wijk Kapel in ’t Zand zijn vijf ANWB borden geplaatst bij de monumenten die de wijk rijk is. Er staan borden bij de Kapel, het Kruiswegpark, de Galgenberg, de Kapelse Molen en het Oude Kerkhof.
De borden zijn gefinancierd door de gemeente Roermond en de ANWB.
Het initiatief voor de borden is genomen door de samenwerkende besturen van de diverse monumenten onder de naam Kapeller Kwartier.
Aan toeristen, bedevaartgangers en andere belangstellenden wordt informatie gegeven over de rijke religieuze en culturele historie van onze wijk. Rector Karel Weerkamp onthulde samen met wethouder Angely Waajen het eerste bord. Tijdens een rondgang langs alle borden werd overal een korte toelichting gegeven. Bij het laatste bord werden de aanwezigen nog toegesproken door wethouder Marianne Smitsmans. Tot slot overhandigde Leon Sevriens, de ontwerper van het logo van het Kapeller Kwartier, aan vertegenwoordigers van de gemeente en de samenwerkende besturen van de monumenten een fysieke afbeelding van het logo.

Persbericht van de Nederlandse bisschoppen

Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit: geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis.

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.
Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn. Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het komend weekend.
Anderhalve meter
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.
De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd.

Toeleven naar Kerstmis
Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de coronapandemie een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren -ook in de dagen van het kerstoctaaf- volop te benutten.
Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond. Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn.
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten.
Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.

Twee pauselijke onderscheidingen in Kruiswegpark

Tijdens de eucharistieviering bij gelegenheid van de vrijwilligersdag op 11 juli 2021 kregen twee vrijwilligers een pauselijke onderscheiding uitgereikt door pastor Karel Weerkamp.
Mia Smeets ontving de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice voor haar langdurige verdiensten als vrijwilligster en kerkbestuurslid van de Pastorale Eenheid Kapel in ’t Zand en voor haar eerdere inzet in de parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Nanny Op de Kamp ontving de onderscheiding Bene Merenti voor haar werkzaamheden als vrijwilligster en penningmeester van het kerkbestuur  van de Pastorale Eenheid Kapel in ’t Zand.

Tien jaar Kienjerkirk

Op zondag 3 oktober hadden we een hele druk bezochte jubileum viering.
Het thema was dierendag, maar we vierden ook het 10-jarig bestaan van de Kienjerkerk. Het was een heel feestelijke bijeenkomst.

Nederlandse bisschoppen laten anderhalve meter-regel los bij voldoende ventilatie

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten, mits er in het kerkgebouw ook tijdens de viering voldoende geventileerd kan worden. Vooraf opgeven en registeren zal niet meer nodig zijn. Deze versoepeling gaat in op zaterdag 25 september. Gelovigen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.

De dringende vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Bezoekers van vieringen hoeven geen coronatoegangsbewijs te laten zien omdat dit niet past bij het karakter van de Kerk.

Vaccineren
Bij kerkgang wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn, zeggen de bisschoppen. Wel roepen zij bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk op om zich te laten vaccineren. ‘Wij willen dat niet eisen of afdwingen, maar wel zoals paus Franciscus een dringende oproep doen. De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.

Zingen
Volkszang is met ingang van 25 september weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen. Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie), ventilatie, spuien enzovoort. Kijk hier voor meer informatie.

Communie
De communie kan behalve met het eucharistisch pincet ook weer met de (vooraf gereinigde) hand worden uitgereikt. Bij de uitreiking van de communie blijft het hoestscherm gehandhaafd; ook een gelaatsscherm kan gebruikt worden. De tongcommunie wordt nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale.

De bisschoppen zijn dankbaar dat er zo weer meer ruimte komt voor het samen vieren en zingen. Ook is er dankbaarheid voor het feit dat met de inzet van het protocol er tot nu toe in de liturgie geen besmettingshaarden zijn geweest. De bisschoppen bidden dat dit zo blijft en dat de gelovigen, die van harte welkom zijn bij de vieringen, hierbij zorg en voorzichtigheid naar hun naasten blijven betrachten.

Matheu Bemelmans
Woordvoerder/communicatieadviseur van het Bisdom Roermond
Studiesecretaris

Oproep Seniorenvereniging

De Seniorenvereniging Kapel in ’t Zand is dringend op zoek naar vrijwilligers, die op vrijdagmiddag tijdens de soos in ’t Sjoolpad, bar- en keukendienst willen draaien.
Op dit moment is er weliswaar nog geen groen licht voor het starten met de diverse activiteiten. Vooruitlopend daarop willen we proberen voldoende vrijwilligers te werven.
Voor informatie omtrent de werkzaamheden en tijden kunt u contact opnemen met Harry Kuijltjes tel.nr. 06-27555101 email: h.kuijltjes@ziggo.nl

Sinti bedevaart gaat niet door

Helaas zal ook dit jaar de Sinti bedevaart niet doorgaan wegens de corona situatie. Dit bericht hebben we doorgekregen van pastor Jan van der Zandt.

Meimaandkraam

In de maand mei hebben bedevaartgangers de traditionele meimaandkraam weer aangetroffen in de processiegang van de Kapel.
Diverse devotionalia waren uitgestald en te koop bij onze vrijwilligers.
Na de meimaand zal de kraam er niet meer staan en zijn de devotionalia te koop bij het parochiebureau naast de processiegang tijdens de openingsuren van de receptie.

Processiegang met meimaandkraam. Foto Walter Boekhorst

Zegening Putkaarsen in Stadsprocessiemis op 8 mei

Het comité Stadsprocessie Roermond heeft vanwege corona helaas moeten besluiten om de Stadsprocessie 2021 af te gelasten. Maar de zegening van de grote  putkaarsen gaat wel door!

Alle putkaarsen worden in de week van 8 mei naar de Kapel in ’t Zand gebracht. De kaarsen worden in een speciale H. Mis op zaterdag 8 mei gezegend en daarna opgesteld in de Mariakapel bij de processiegang van de Kapel. De H. Mis begint om 18.30 uur en kan worden bijgewoond onder de dan geldende regelingen in het kader van corona.

Vanaf maandag 3 mei kunt u zich tussen 10.00 en 14.00 uur aanmelden voor deze mis, bij de receptie van de Kapel in ‘t Zand, via telefoon 0475-315461.

Verder is er een speciale pelgrimsroute ontworpen door Ger van Cruchten en Chiel Hommelberg, leden van het comité Stadsprocessie. De route loopt vanaf de Munsterkerk naar de Kapel in ’t Zand, met daarin veel historische informatie over de Stadsbrand van 1665. De routes zijn gratis af te halen bij de Munsterkerk en de Kapel in ’t Zand en te downloaden vanaf de website van het comité Stadsprocessie.

Pelgrims kunnen dan op eigen gelegenheid deze route lopen, de putkaarsen gaan bekijken en zelf een kaarsje aansteken in de Munsterkerk en bij Onze Lieve Vrouw in ’t Zand, in de processiegang van de kapel.

Op deze manier wil het Comité Stadsprocessie de Stadsprocessie, ein uniek sjtökske Remunjs erfgoed, onder de aandacht houden.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van het Comité Stadsprocessie: www.stadspro.nl of op www.kapelinhetzand.nl