Kroedwistocht 15 augustus

Kroedwistocht MariaTenhemelopneming
maandag 15 augustus 2022

Langs een beproefde route, pelgrimeren we dit jaar
van en naar de Kapel in ’t Zand door de natuur onderweg de kroedwis plukkend.
De afstand die we lopen bedraagt ongeveer 18 km.

Start: Kapel in ’t Zand, Roermond: 9.30 uur
Eindpunt: Kruiswegpark (naast Kapel in ’t Zand): ±16.00 uur
aldaar zegening van de Kroedwis
Grote rustpunt: Wiro-, Plechelmus- en Otgerus-Basiliek, St.Odiliënberg
en lunchpauze in de naastgelegen Priorij Thabor (±12 uur)
(voor koffie/thee bij zelf meegebrachte lunch wordt gezorgd)

Organisatie Pelgrimspastoraat Kapel in ’t Zand,
mede onder auspiciën van SPV (Stichting Pelgrimswegen en Voetpaden, Wittem)

Opgave vooraf is niet nodig (mag wèl)
(vanaf station Roermond 15 min. wandelen naar Kapel i/t Zand)
(bus vanaf station Roermond: Arriva lijn 61 : vertrek 9.03 u)

U bent van harte uitgenodigd / info:
Bedevaartpastoraat Kapel in ’t Zand 0475 – 315461

Sinti tentoonstelling

Op 8 april, Internationale Sinti- en Romadag, is in de Kapel in ’t Zand de expositie ‘Nooit bevrijd! Sinti in Roermond en Limburg’ geopend. De tentoonstelling vrij toegankelijk voor publiek.

Deze expositie is samengesteld door historicus Jac Lemmens op basis van veel onderzoek in binnen- en buitenland en vele uren interviews met leden van de Sinti-gemeenschap in Limburg. Aan de hand van tot nu toe onbekende bronnen en bijzondere documenten legt de expositie een link naar de Holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog die de Sinti zo onwaarschijnlijk hard heeft getroffen. Er wordt echter ook teruggekeken naar hun oorsprong en komst zes eeuwen geleden naar West-Europa, hun onwaarschijnlijke rol tijdens het feodale tijdperk en hun komst naar Limburg vanuit Duitsland. De Tweede Wereldoorlog krijgt een naam en een beeld aan de hand van vele foto’s en diverse filmpjes. Deze tijd was tot voor kort voor Sinti onbespreekbaar en daarom spreken we ook van de ‘Vergeten Holocaust’ als het over deze groepering gaat. Tot slot is er aandacht voor de periode na de Tweede Wereldoorlog, want de kloof heden ten dage tussen Sinti en de rest van de samenleving is nog steeds erg groot. Zo wordt er een beeld geschetst van een bevolkingsgroep die zich nooit bevrijd heeft gevoeld.

De expositie is te bezichtigen in de dagkapel van de Kapel in ’t Zand.

Openingstijden: Elke donderdag t/m zondag van 14.00 tot 17.00 uur
Uitzondering: In de meimaand is de tentoonstelling geopend op zondagen en Hemelvaartsdag van 13.00 tot 16.00 uur.
De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met de Sintibedevaart in het weekend van 23 t/m 24 juli.

Marialint verbindt 110 Limburgse Mariakapelletjes met elkaar

Een aantal bedevaartsoorden in Limburg heeft de handen ineengeslagen en een lint van fietsroutes langs 110 Mariakapelletjes uitgezet. Dit Marialint wordt dit voorjaar opengesteld. Vanaf 1 mei zijn de routes op papier verkrijgbaar en online zijn ze nu al beschikbaar.
Verspreid door het Limburgse land zijn tal van grotere en kleinere Mariakapellen te vinden.

Elke kapel, elke bedevaartplek heeft z’n eigen verhaal. Het Marialint verbindt die verhalen met elkaar en laat de fietser kennis maken met bekende en ook veel onbekende plekken waar Maria wordt vereerd. “Ik kan geen kapelletje langsfietsen, zonder Maria even te groeten,” zegt Nan Paffen, een van de initiatiefnemers van het Marialint. “Zelfs zonder afstappen, kun je even in gedachten gedag zeggen. Maria is voor mij gewoon een ‘magnifieke’ vrouw.”

De routes hebben verschillende lengtes. De meeste zijn als een rondtocht te fietsen, maar onderweg zijn er ook verbindingen met de volgende route te leggen, waardoor er een heel lint aan routes ontstaat en iedereen naar eigen inzicht kan kiezen hoeveel kilometers hij of zij fietst. Op zondag 1 mei – het begin van de Mariamaand – wordt het Maralint ten doop gehouden. Op alle onderstaande plekken is dan een viering, waarin de eerste routefolder wordt aangeboden en een korte fietstocht wordt gehouden.

Voor de routes is gebruik gemaakt van de fietsknooppuntenroute van de ANWB. De routes zijn bij de verschillende kapellen als folder verkrijgbaar, maar zijn binnenkort ook van diverse sites te downloaden:
Tienray www.kleinlourdes.nl
Venlo www.rkvenlo.nl
Roermond www.kapelinhetzand.nl
Sittard www.rk-kerken-sittard.nl
Maastricht www.sterre-der-zee.nl
Wittem www.kloosterwittem.nl

Meditatieve Kruisweg op Goede Vrijdag om 21.00 uur

Om 19.00 uur zijn de plechtigheden van de Goede Vrijdag: Lezing van het lijdensverhaal volgens Johannes, kruishulde en communieritus.

Om 2l.00 uur is er in het Kruiswegpark een ‘meditatieve Kruisweg’, waarbij de paden van het Kruiswegpark met fakkels verlicht zullen worden door leden van scoutinggroep pater Bleijs. We vertrekken ook dit jaar vanuit de processiegang waar u vanaf 20.30 uur ook zelf fakkels kunt kopen om zo mee te gaan op deze Kruisweg.

Militaire Kruisweg op Goede Vrijdag om 15.00 uur

Na drie jaar is er weer een Kruisweg voor veteranen op Goede
Vrijdag in Roermond. Door de Corona pandemie hebben we twee jaar op rij moeten besluiten geen Goede Vrijdagviering voor Veteranen te organiseren. De laatste keer was op vrijdag 19 april 2019.
Maar dit jaar kan het gelukkig weer en op Goede Vrijdag 15 april 2022 organiseren, het Nationaal Katholiek Thuisfront en de dienst Rooms Katholieke Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht, voor militairen, veteranen en hun gezinnen een Kruisweg in het Kruiswegpark in
Roermond. Dit jaar is dat voor de 13de keer.

De tocht start om 15.00 uur in de Kapel in ’t Zand, Parklaan 3 in Roermond. De Kruisweg is behalve voor militairen, veteranen en hun thuisfront ook voor de inwoners van Roermond toegankelijk. De Kruisweg duurt ongeveer één uur. Krijgsmachtbisschop Mgr. Everard de Jong en Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier Jean-Paul Thöni zullen de tocht openen door het aansteken van een uitzendkaars in de kapel In ’t Zand. Dit symboliseert de verbondenheid met militairen die uitgezonden zijn om ver van huis, vrede en veiligheid te waarborgen. Daarna begint de wandeling langs de staties in het park.
Aalmoezeniers Sanneke Brouwers en Emmy Rau zijn verantwoordelijk voor de teksten van deze Kruisweg. De Kruisweg wordt afgesloten met het leggen van bloemen. Bij deze bloemenhulde herdenken wij iedereen, die door zich in te zetten voor de vrede, het hoogste offer heeft gebracht.

Na afloop is er in café/restaurant Parkzicht gelegenheid tot ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. Bij slecht weer zal de Kruisweg in de Kapel worden gehouden.

Als u wilt deelnemen wilt u zich dan opgeven vóór 07 april aanstaande.
Aanmelden kan via e-mail: info@katholiekthuisfront.nl of telefonisch:
06-54796857.

Versoepeling coronamaatregelen vanaf 5 februari

Vanaf 5 februari zijn er weer vieringen op zaterdagavond om 18.30 uur.
Op zondagen blijft er maar één viering en wel om 10.30 uur.

Vooraf aanmelden is niet meer nodig.
Vanaf 5 februari mogen weer 100 personen de vieringen bijwonen.

We blijven gehouden aan de 1,5 meter maatregel en het mondkapje moet op als we lopen door de kerk.
Als we zitten mag het mondkapje af.

ANWB borden in de wijk

In de wijk Kapel in ’t Zand zijn vijf ANWB borden geplaatst bij de monumenten die de wijk rijk is. Er staan borden bij de Kapel, het Kruiswegpark, de Galgenberg, de Kapelse Molen en het Oude Kerkhof.
De borden zijn gefinancierd door de gemeente Roermond en de ANWB.
Het initiatief voor de borden is genomen door de samenwerkende besturen van de diverse monumenten onder de naam Kapeller Kwartier.
Aan toeristen, bedevaartgangers en andere belangstellenden wordt informatie gegeven over de rijke religieuze en culturele historie van onze wijk. Rector Karel Weerkamp onthulde samen met wethouder Angely Waajen het eerste bord. Tijdens een rondgang langs alle borden werd overal een korte toelichting gegeven. Bij het laatste bord werden de aanwezigen nog toegesproken door wethouder Marianne Smitsmans. Tot slot overhandigde Leon Sevriens, de ontwerper van het logo van het Kapeller Kwartier, aan vertegenwoordigers van de gemeente en de samenwerkende besturen van de monumenten een fysieke afbeelding van het logo.

Persbericht van de Nederlandse bisschoppen

Bisschoppen breiden coronamaatregelen uit: geen vieringen na 17.00 uur, ook niet met Kerstmis.

De Nederlandse bisschoppen hebben besloten de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk uit te breiden. Dit in verband met de huidige ontwikkelingen op het gebied van de coronapandemie. In de R.-K. Kerk worden voorlopig na 17.00 uur geen vieringen gehouden en dit geldt ook voor Kerstmis.
Dit besluit gaat per direct in en betreft zowel vieringen als andere kerkelijke bijeenkomsten tussen 17.00 en 05.00 uur. Andere kerkelijke bijeenkomsten zijn bijvoorbeeld catechesebijeenkomsten of parochiebestuursvergaderingen. Deze kunnen na 17.00 uur uiteraard wel digitaal worden georganiseerd. Avondvieringen op weekdagen en zaterdag worden zodanig vervroegd dat ze om 17.00 uur afgelopen zijn. Ondanks dat het kort dag is wordt de parochies gevraagd dit zo mogelijk al uit te voeren voor de vieringen van het komend weekend.
Anderhalve meter
De bisschoppen hebben de anderhalve meter maatregel, die inmiddels een wettelijke verplichting is geworden, al eerder ingevoerd. In kerken waar meer mensen worden verwacht dan de capaciteit van het kerkgebouw op anderhalve meter toelaat wordt opnieuw een systeem van reserveren ingevoerd.
De verplichting tot het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen blijft gehandhaafd. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten. Ook de eerdere afgekondigde regels voor het zingen blijven voorlopig gehandhaafd.

Toeleven naar Kerstmis
Zondag 28 november is de Advent begonnen: een periode van toeleven naar Kerstmis en het gezamenlijk vieren van de komst van Christus. Ook dit jaar worden Advent en Kerstmis door de coronapandemie een periode van aanpassen en vieren met beperkende maatregelen. Net als vorig jaar zijn er met Kerstmis geen publieke nachtmissen toegestaan. De bisschoppen vragen parochies om de mogelijkheden om Kerstmis overdag te vieren -ook in de dagen van het kerstoctaaf- volop te benutten.
Het besluit om met Kerstmis na 17.00 uur geen publieke vieringen toe te staan gaat de bisschoppen zeer aan het hart. Zij herhalen dat de kerk geen bron van besmetting mag zijn. Zij willen met hun besluit een massale beweging van mensen die tegelijk naar de kerstnachtvieringen zouden gaan, voorkomen. Ook is het belang van goed ventileren steeds benadrukt en dat is moeilijk te realiseren met meerdere vieringen op één avond. Dat de bisschoppen dit besluit nu al hebben genomen en bekendmaken heeft te maken met het feit dat de voorbereidingen voor de Kerstnachtvieringen binnenkort starten of al gestart zijn.
De nieuwe maatregelen vragen van de parochies en alle gelovigen opnieuw om extra inzet, incasserings- en uithoudingsvermogen om toch samen zo goed mogelijk Advent en Kerstmis te kunnen vieren. De bisschoppen spreken hun grote dankbaarheid en waardering uit voor al diegenen die zich daarvoor onvermoeibaar inzetten.
Zij wijzen in deze Adventstijd, een periode van hoopvol vooruitzien, op de liefde van Christus die in de wereld is gekomen en die ons helpt om ook de moeilijkheden die deze pandemie met zich meebrengt te doorstaan. Zoals er in de dagen van Jezus’ geboorte voor Maria en Jozef moeilijkheden waren, is de weg naar Kerstmis ook dit jaar voor velen geen gemakkelijke tocht. Toch mag het licht schijnen van Christus die ons in deze wereld als de Verlosser gegeven is.

Twee pauselijke onderscheidingen in Kruiswegpark

Tijdens de eucharistieviering bij gelegenheid van de vrijwilligersdag op 11 juli 2021 kregen twee vrijwilligers een pauselijke onderscheiding uitgereikt door pastor Karel Weerkamp.
Mia Smeets ontving de onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice voor haar langdurige verdiensten als vrijwilligster en kerkbestuurslid van de Pastorale Eenheid Kapel in ’t Zand en voor haar eerdere inzet in de parochie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand.
Nanny Op de Kamp ontving de onderscheiding Bene Merenti voor haar werkzaamheden als vrijwilligster en penningmeester van het kerkbestuur  van de Pastorale Eenheid Kapel in ’t Zand.

Tien jaar Kienjerkirk

Op zondag 3 oktober hadden we een hele druk bezochte jubileum viering.
Het thema was dierendag, maar we vierden ook het 10-jarig bestaan van de Kienjerkerk. Het was een heel feestelijke bijeenkomst.