Paaswens van pastor Karel Weerkamp

Zalig Paasfeest

We leven in onzalige tijden.
Het corona-virus heeft onze samenleving in haar greep. Ook voor onze pastorale eenheid betekent dit dat we elkaar niet meer van nabij kunnen ontmoeten. Alle kerkelijke vieringen zijn afgelast en onze bijeenkomsten en vergaderingen gaan niet door zeker tot 1 juni.
Vooral het feit dat me niet meer samen eucharistie kunnen vieren doet ons pijn juist in deze dagen, de belangrijkste van het kerkelijk jaar. Maar ook voor de komende meimaand missen we de contacten met u die juist dan naar de Kapel komt om bij Onze Lieve Vrouw in ’t Zand samen eucharistie te vieren. De mensen die van ver komen, vaak te voet of met de fiets zullen we dit jaar moeten missen.
We ervaren nu hoe belangrijk menselijk contact toch is.
We leven in onzalige tijden.
In deze Goede Week gaan we met Jezus van Nazaret door de duisternis van ons huidige menselijk bestaan. Maar met Hem zullen ook wij uiteindelijk opstaan. Met Pasen vieren wij Zijn verrijzenis, nieuw leven.
Ook wij zien uit naar dat nieuwe leven. Dat we elkaar mogen blijven vasthouden en deze crisis niet alleen te boven mogen komen maar daarna met nieuwe moed en elan onze pastorale eenheid opnieuw gestalte geven. Dat wij Zijn licht mogen laten schijnen in onze wereld.
Onze Kapelgids komt ook voorlopig niet meer uit. Maar we hebben nog wel een webside waar jullie het laatste nieuws op kunnen vinden. Zo is daar op paaszaterdag een verkorte paaswake te zien om mee te vieren.

Pasen 2020 houdt voor ons in dat we de langste adem hebben, dat er een betere toekomst voor ons ligt. We hebben de langste adem, we bouwen aan een menselijke gemeenschap, we doen het samen naar het voorbeeld van Jezus van Nazaret.
In die zin wens ik jullie in deze onzalige tijden een Zalig Paasfeest toe.

Karel Weerkamp CSsR, pastor

Stadsprocessie afgelast

Helaas heeft het Comité Stadsprocessie Roermond het besluit moeten nemen om de Stadsprocessie van zaterdag 9 mei af te gelasten in verband met het Coronavirus.

In deze jaarlijkse processie worden de putkaarsen vanaf de Munsterkerk naar de Kapel in ’t Zand gebracht. Dit gebeurt altijd op de tweede zaterdag in mei. Dit gebruik bestaat al sinds 1665, het jaar van de tweede grote stadsbrand. Toen werd de stad Roermond grotendeels in de as gelegd. De bewoners vluchtten toen naar de Kapel in ’t Zand, waar zij de eerste opvang kregen.

Om hun dankbaarheid hiervoor te tonen trokken de burgers ieder jaar naar de Kapel in ‘t Zand.
De processie van 2020 zou een extra cachet krijgen in verband met 800 Jaar
Munsterkerk, veel groepen en putten hadden hun medewerking al toegezegd.
Het comité hoopt dat de deelnemers in 2021 weer bereid zijn om mee te lopen, dan staat de Stadsprocessie gepland op zaterdag 8 mei.
Voor meer informatie over de historie van de Stadsprocessie kunt u kijken op www.stadspro.nl

Communie uitgesteld

Omdat bijeenkomsten met meer dan 3 personen i.v.m. de coronacrisis tot 1 juni verboden zijn, is het niet meer mogelijk om alle voorbereidingen op de eerste Heilige Communie te laten plaatsvinden. Hierdoor kan de communieviering van 7 juni helaas geen doorgang vinden. Op een later tijdstip wordt bekeken wanneer de kinderen hun eerste communie kunnen ontvangen. Alle ouders zijn op de hoogte gesteld.

Corona maatregelen in april en mei

Vooralsnog tot 1 juni zijn alle eucharistievieringen afgelast, zowel in het weekend als door de week. Ook het parochiebureau blijft gesloten tot 1 juni.

De processiegang is geopend zodat parochianen en bedevaartgangers een kaarsje kunnen opsteken.
Let hierbij op de voorgeschreven afstand tot elkaar.

Stadskaars Roermond ontstoken als ‘lichtpunt in donkere tijd’

Roermond beschermen tegen onheil. De stadskaars die daarvoor jaarlijks wordt ontstoken tijdens de stadsprocessie is in deze tijden van het coronavirus al deze woensdag aangestoken.
Normaliter wordt de stadskaars van Roermond aangestoken tijdens de stadsprocessie, die elk jaar in mei wordt gehouden van het Munsterplein naar de Kapel in ’t Zand. De processie, die dit jaar niet door kan gaan, is bedoeld om aan Maria te vragen de stad en haar inwoners voor onheil te behoeden. Maar vanwege de corona-uitbraak en de gevolgen daarvan besloten deken Rob Merkx en pater Karel Weerkamp van de Kapel in ’t Zand om de kaars woensdagochtend te ontsteken.

Deken Rob Merkx (links) en pater Karel Weerkamp ontsteken de stadskaars in het Mariakapelletje in de processiegang van de Kapel in ’t Zand

Uit:     De Limburger
Tekst: Remco Koumans
Foto:  René Corten

Paasactiviteiten afgelast

Op advies van de Nederlandse Bisschoppen worden alle activiteiten rondom Pasen afgelast.
Alle eucharistievieringen in het Paasweekend gaan niet door evenals de Passiefakkeltocht en de aansluitend geplande Kruisweg in het Kruiswegpark.

Parochiebureau gesloten

In verband met het Coronavirus is het parochiebureau voorlopig gesloten tot 1 juni.
Kaarsen zijn te koop in de processiegang.

Mededeling Hulpgroep WMO

In verband met de Corona-maatregelen zijn voorlopig tot 6 april de volgende activiteiten afgelast:

  • Lunchpunt Kapel op dinsdagen
  •  Zondagse warme maaltijd op 5 april
  •  Kapels Hoekje-met-een-Koekje op dinsdagen en donderdagen

Militaire Kruisweg afgelast

Kruisweg voor veteranen op Goede Vrijdag in Roermond afgelast

De Veteranenkruisweg die op Goede Vrijdag, 10 april 2020, in het Kruiswegpark in Roermond, zou worden gehouden gaat in verband met de uitbraak van het Corona virus niet door.
Dit is in goed overleg met de Hoofdkrijgsmachtaalmoezenier en de Dienst Rooms-Katholieke Geestelijke Verzorging besloten.

Coronavirus

Op last van het Bisdom gelden met onmiddellijke ingang tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart de volgende maatregelen:

• Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
• Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
• Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
• De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.