1e Heilige Communie

De aanmeldingstermijn voor de communie in 2023 is per 15 september 2022 gesloten.

Communieviering 2024

Kinderen die minimaal 1 jaar leesonderwijs hebben gehad, die in de parochie wonen en/of een van onze parochiescholen bezoeken kunnen aangemeld worden door een mail te sturen naar communie@kapelinhetzand.nl

De inschrijftermijn sluit op 15 september 2023.

Als er nog plaatsen vrij zijn, dan kunnen ook kinderen van andere parochies de lessen volgen.

Ouders worden geïnformeerd over de aanmelding via ISY, het informatiekanaal van de parochiescholen.

Parochianen die ISY niet kunnen ontvangen, kunnen hun kind aanmelden via communie@kapelinhetzand.nl

Vermeld in de mail:

Familienaam:

Voornaam:

Jongen / meisje

Geboortedatum:

Woonadres:

Postcode / Woonplaats:

Telefoonnummer:

Naam basisschool: