1e Heilige Communie

Communieviering 2022

De aanmeldingstermijn voor de communieviering in 2022 is sinds 1 september 2021 gesloten.  Nieuwe aanmeldingen kunnen alleen gedaan worden voor de communieviering van 2023.

Aanmelding voor de viering in 2023 (onder voorbehoud van maatregelen corona) is mogelijk tot 1 september 2022, voor kinderen die minimaal een jaar leesonderwijs hebben gehad (groep 4), die in de parochie wonen en/of een van onze parochiescholen bezoeken.

Als er nog plaatsen vrij zijn, dan kunnen ook kinderen van andere parochies de lessen volgen.

Ouders worden geïnformeerd over de aanmelding via ISY, het informatiekanaal van de parochiescholen.

Parochianen die ISY niet kunnen ontvangen, kunnen hun kind aanmelden via communie@kapelinhetzand.nl

In de mail vermelden:
• Naam communicant
• Geboortedatum
• Woonadres    / Postcode Woonplaats    /    (Mobiel) Telefoonnummer
• Naam basisschool